1.5

Chrystus daje daleko więcej niż pokarm, który ze swej natury nie może nasycić ciągłego pragnienia głodu – zwraca uwagę w komentarzu do dzisiejszego czytania Romuald Tomaszewski na www.egzegeza.pl. Dziś siódma niedziela po Trójcy Świętej.

Uczestnicy naszego Fajnego! obozu młodzieżowego także spotykają się na wspólnym nabożeństwie, które, organizowane dla młodych, ma szczególny charakter.

“Godność człowieka przysługuje w równym stopniu każdemu, bez różnicy płci, rasy, narodowości, wyznania. W godności danej przez Boga każdy człowiek jest równy. We wspólnocie dzieci Bożych nie ma więc „obcych” — to fragment książki, którą opracowujemy w Wydawnictwie Warto na temat Kościoła i migracji. Ukaże się pod koniec września.

Nasi partnerzy