1.5

O uzdrowieniach niewidomych i chromych, okrzykach dzieci, wysławiających Pana, sporze pomiędzy Jezusem, a arcykapłanami i uczonymi w Piśmie, a także o drzewie figowym, które zgodnie ze słowami Jezusa natychmiast usycha – o tym wszystkim czytamy w Biblii w 4. niedzielę po Wielkanocy.

Za nami Wiosenna konferencja dla kobiet, która odbyła się w sobotę w kościele Eben-Ezer w Dzięgielowie.

Wydanie książki Marcina Lutra, odremontowanie i odnowienie infrastruktury CME, zakup auta potrzebnego do naszej codziennej pracy – oto projekty, do których możesz się przyłączyć.

Mamy już szczegółowy plan transmisji, które chcemy zrealizować podczas tegorocznego Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie, aby jak najwięcej ludzi mogło się przekonać, że Jezus daje nowe serce i nowego ducha!

Nasi partnerzy