1.5

„A że sam przeszedł przez cierpienie
i próby, może dopomóc tym, którzy
przez próby przechodzą”.
List do Hebrajczyków 2,18

Wytrwałości i nadziei
w zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie

życzy załoga CME

Nasi partnerzy