1.5

Dziś Wielki Piątek –pamiątka męczeńskiej śmierci naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa poniesionej za grzechy całego świata. Ewangelicy gromadzą się na nabożeństwach, aby dziękować Panu za Jego wielką ofiarę. Barwą liturgiczną Wielkiego Piątku jest czerń – symbol śmierci i żałoby. “Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wejrzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” (J 3.16)

“Cóż można powiedzieć więcej? Można tylko chylić czoła przed Bogiem zdeterminowanym miłością także do ciebie i do mnie, który nie wahał się poświęcić tak wiele, nie zwracając uwagi na to, czy uważamy siebie za wartych takiego poświęcenia, czy nie. Dla Niego jesteśmy Jego warci. (…)” – pisze ks. Grzegorz Giemza (“Cały rok blisko. Impulsy biblijne na każdy dzień”, Wydawnictwo Warto).

Bezsenna noc 2017 rozpocznie się jutro o godz. 22.00 w kościele ewangelickim w Skoczowie. Zapraszamy.

Nasi partnerzy