1.5

Koniec Roku Kościelnego tuż, tuż. Mamy dziś trzecią niedzielę przed jego zamknięciem. Komentarz egzegetyczny ks. Grzegorza Olka do tekstu fragmentu Ewangelii Łukasza (11,14-23) można przeczytać na egzegeza.pl.

O godz. 15.00 w parafii ewangelickiej w Pszczynie Roman Fenger rozpocznie spotkanie na temat Listu do Efezjan.

22 listopada zapraszamy na 7. Ogólnopolski Dzień Duszpasterstwa. Spotykamy się w Katowicach na konferencji “Duchowość w duszpasterstwie” organizowanej przez Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce.

Nasi partnerzy