1.5

Spotkanie autorskie z pisarką Lidią Czyż dziś w Piosku w Czechach, w parafii ewangelickiej, podczas nabożeństwa o godz. 9.00. Następne spotkanie z autorką odbędzie się 17 marca w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie.

Domagali się znaku, a nie chcieli go przyjąć – komentarz do ewangelii na 2. niedzielę pasyjną jest na naszej stronie www.egzegeza.pl.

Rozpoczyna się kolejny tydzień pasyjny. Prowadząc akcję “7 bez” nie tylko zachęcamy do codziennego studiowania Słowa Bożego, ale także dajemy konkretne “narzędzia online”.

Jeszcze inną naszą propozycją, by jak najczęściej sięgać po Biblię jest akcja “Codziennie czytam”, czyli praktyczny sposób uczczenia 500 lat Reformacji.

Nasi partnerzy