1.5

O godz. 10.00 rozpoczynamy Śniadanie dla kobiet w Świętochłowicach. Wraz z Dorotą Czauderną-Pracką poszukamy odpowiedzi na pytanie „Kto kogo wychowuje?”. Będą także miłe niespodzianki muzyczne.

Dziś trzeci i ostatni dzień Spotkań ewangelizacyjnych w parafii w Drogomyślu. Cykl zatytułowany „Jak w rodzinie” prowadzi ks. Leszek Czyż.

Lektura na jesienny weekend: Pierwszy List św. Pawła do Koryntian był skierowany do kościoła borykającego się z licznymi problemami i znajdującego się w świecie stawiającym przed nim wiele wyzwań. Czyż i dziś nie jest podobnie? Polecamy opracowanie Umacnianie Kościoła Chrystusa Rogera Ellswortha.

Nasi partnerzy