1.5

Kandydaci do Szkoły Biblijnej odwiedzą dziś CME, by wziąć udział w rozmowach wstępnych. Drugi termin rozmów wstępnych: sobota, 29 września. Inauguracja roku „szkolnego” będzie 7 października.

Ewangelicki Diakonat Żeński Eben-Ezer w Dzięgielowie świętuje jubileusz 95-lecia. Uroczystości rozpoczną się o godz. 17.00 koncertem orkiestry kameralnej i chóru Echo z Zaolzia >> plakat DE
Jutro nabożeństwo dziękczynne z kazaniem ks. bp Adriana Korczago rozpocznie się o godz. 10.00.

Od 4 do 7 października wraz z parafią ewangelicką w Drogomyślu zapraszamy na Spotkania Ewangelizacyjne, na których mówcą będzie Piotr Lorek. Tematyka spotkań na plakacie >> Drogomysl_plakat

Nasi partnerzy