1.5

We wrześniu podejmujemy wiele nowych wyzwań. Nie zapomnijmy, u kogo możemy szukać inspiracji, natchnienia, pomocy. Módlmy się!

Ewangelicki Diakonat Żeński Eben-Ezer w Dzięgielowie świętuje jubileusz 95-lecia. Uroczystości rozpoczną się w sobotę, 16 września o godz. 17.00 koncertem orkiestry kameralnej i chóru Echo z Zaolzia >> plakat DE Przypominamy, że Wydawnictwo Warto opracowało książkę pt. Powołane, w której po raz pierwszy przedstawiono życiorysy, świadectwa i służbę dzięgielowskich diakonis.

Jutro odbędą się rozmowy wstępne z pierwszymi osobami, które w tym roku zgłosiły chęć nauki w naszej Szkole Biblijnej. Drugi termin rozmów wstępnych: sobota, 29 września. Inauguracja roku “szkolnego” będzie 7 października.

 

Nasi partnerzy