1.5

Modlitwa w Święto Odzyskania  Niepodległości

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne.
Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić  /1 Kor 6,12/
Boże, ucz nas dobrze korzystać z wolności.
Prowadź nas drogą wspólnego tworzenia dobra, budowania tego co pożyteczne.
Chroń nas przed zniewoleniem przez cokolwiek lub kogokolwiek.
Wzbudzaj w nas wdzięczność za niepodległość ojczyzny, za wolność religijną, wolność słowa.
Ucz nas jak w wolności służyć sobie nawzajem.
Pomóż nam rozumieć i doświadczać, że największym wyrazem wolności jest miłość.
Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie /J 8,36/

Nasi partnerzy