1.5

1 listopada w Kościele ewangelickim jest dniem Pamiątki Umarłych. Wspominając bliskich, których już nie ma wśród nas, dziękujmy Bogu za wspólnie przeżyte dni i lata, przypominajmy sobie słowa, czyny, postawy naszych przodków, dziadków, rodziców, myślmy też o innych, którzy odegrali w naszym życiu ważną rolę. Zdecydujmy, że wspominać będziemy głównie dobro, którego doświadczyliśmy w relacjach z nimi. Takie wspominanie jest budujące, umożliwia pogodną refleksję nad przeszłością, wzmacnia nasze pozytywne nastawienie do życia, rodzi wdzięczność.

1 listopada jest też zwany Pamiątką Świętych Pańskich. Nikt z ludzi nie jest święty sam z siebie. Wszyscy jesteśmy grzeszni. Dotyczy to także naszych przodków. Ale Chrystus każdego, kto zwraca się do Niego jako Zbawiciela z prośbą o przebaczenie, wybawia, oczyszcza i uświęca. I tylko On jest w stanie ocenić stan serca, stan ducha każdego człowieka.

Nasi partnerzy