1.5

Biblijne hasło rozpoczynającego się roku brzmi: Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu /Mk 9,24/. Wiara to dar Boga. W tym roku będziemy przypominać sobie o potrzebie modlitwy o ten dar.
W pieśni zapisanej w Śpiewniku Ewangelickim znajdujemy prośbę: Wierzyć mnie, Panie, ucz, modlić się ucz! Wiara jest skarbem dusz, modlić się ucz! Rozpocznijmy już dziś, w pierwszym dniu 2020 roku tę pieśń, tę modlitwę. Nie zapominajmy, że wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza /1 J 5,4/.
Nie zapomnijmy też, że owocem wiary jest miłość. Śpiewajmy i módlmy się: Duchem mądrości wiedź, ogień miłości wznieć, chcę go w swym sercu mieć – modlić się ucz.

Nasi partnerzy