1.5

Jan Walica

realizator wizji, informatyk

jan.walica@cme.org.pl

Nasi partnerzy