Co u nas?

Dziś przeżywamy 2. niedzielę Pasji zwaną Reminiscere, czyli „wspomnij, [Panie]”. Hasłem niedzieli jest Rz 5,8 (z lekcji apostolskiej) o Bożej, uprzedzającej miłości do nas, grzeszników. Tekst kazalny koncentruje się jednak na Bożej nieodwzajemnionej miłości – pisze Jakub Slawik na www.egzegeza.pl.

Świecznik pasyjny może służyć głębszemu przeżywaniu czasu pasyjnego. Jest prostym i ładnym symbolem do wykorzystania zarówno w domu, jak i w kościele lub innych przestrzeniach. O swoim pomyśle w zakładce „Świecznik pasyjny” pisze TUTAJ jego autor.

Razem z nami zapraszaj innych na Bezsenną noc 2018, którą spędzimy w Ustroniu, od godz. 22.00.

7 TYGODNI BEZ. Z CZEGO REZYGNUJESZ?

Nasze projekty

zobacz wszystkie projekty CME

Wartościowe teksty

Najdroższa!

Teraz myślę, że to byłaś Ty.

czytaj więcej

Kim jesteśmy?

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (CME) chce docierać do dzieci, młodzieży i osób dorosłych w celu poprawy jakości ich życia.
Poprawa ta ma ścisły związek z potrzebami duchowymi, naprzeciw którym wychodzi Bóg z uwalniającą nowiną o miłości i przebaczeniu okazanym w Jezusie Chrystusie.

CME motywuje i stwarza możliwości do odkrywania swojego powołania, zaangażowania dla dobra drugiego, rozwijania zdolności, w które Bóg wyposaża człowieka oraz nabywania przez niego nowych umiejętności i kompetencji.

Projekty specjalne

Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej

Nasi partnerzy