Co u nas?

Zakończyliśmy 18. edycję naszej akcji „Prezent pod choinkę”. Dziękujemy Bogu za Jego hojność, a darczyńcom i koordynatorom za zaangażowanie. Zebraliśmy prawie 6 tysięcy prezentów!

W trakcie kolacji dla mężczyzn o godz. 18.00 w parafii ewangelickiej w Wiśle Malince Marek Cieślar podzieli się „Przypowieścią o tym, który kształtuje nas, rzeczywistość i czas”.

Kontaktujemy się z osobami, które się zgłosiły na CHOT 2019. Mamy już 9 zgłoszeń! Uwaga: liczba miejsc ograniczona!

O godz. 18.30 w Skoczowie spotyka się grupa pracująca nad tematyką spotkań ewangelizacyjnych dla młodych (#młodzi) na Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie.

RODZINNE SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE

Nasze projekty

zobacz wszystkie projekty CME

Wartościowe teksty

Być piękną kobietą

Choroba uświadomiła mi, że tylko Bóg ma kontrolę nad wszystkim.

czytaj więcej

ChTI zaprasza

Kim jesteśmy?

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (CME) dociera do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z misją poprawy jakości ich życia. Poprawy – także w sferze potrzeb duchowych – naprzeciw którym wychodzi Bóg z uwalniającą nowiną o miłości i przebaczeniu okazanym w Jezusie Chrystusie.

CME motywuje i stwarza możliwości do odkrywania swojego powołania, zaangażowania dla dobra drugiego, rozwijania zdolności, w które Bóg wyposaża człowieka oraz nabywania przez niego nowych umiejętności i kompetencji.

Projekty specjalne

Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej

Podwórka bez przemocy – program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia

Nasi partnerzy