Co u nas?

Módlmy się we wszystkich sprawach ważnych dla organizacji i przebiegu 70. Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie. Niech zachęceniem dla nas wszystkich będą słowa z Listu do Kolosan 4,3.

W Wydawnictwie Warto pracujemy nad korektą książki Matki Ewy „Dom dla bezdomnych”, która ukaże się jesienią tego roku.

Wczoraj w CME zakończyliśmy kurs na wychowawcę wypoczynku, a w sobotę w naszym Centrum zorganizowaliśmy Dzień Otwarty Szkoły Biblijnej oraz kurs na kierownika wypoczynku.

Zostań wolontariuszem 70. Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie

Nasze projekty

zobacz wszystkie projekty CME

Wartościowe teksty

Kamykiem w niebo

Muszę Ci jeszcze powiedzieć, że czasem pęka we mnie łza zamiast serca. Kamykiem więc w Niebo rzucam, by Cię znaleźć.

czytaj więcej

ChTI zaprasza

Kim jesteśmy?

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (CME) dociera do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z misją poprawy jakości ich życia. Poprawy – także w sferze potrzeb duchowych – naprzeciw którym wychodzi Bóg z uwalniającą nowiną o miłości i przebaczeniu okazanym w Jezusie Chrystusie.

CME motywuje i stwarza możliwości do odkrywania swojego powołania, zaangażowania dla dobra drugiego, rozwijania zdolności, w które Bóg wyposaża człowieka oraz nabywania przez niego nowych umiejętności i kompetencji.

Projekty specjalne

Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej

Podwórka bez przemocy – program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia

Nasi partnerzy