zobacz wszystkie projekty CME

Wartościowe teksty

To wszystko

To mi wystarczy Jasny jesienny dzień. Grzeję się w Twoim cieple, dobry Boże. Wdycham Twoje światło i Twój życiodajny tlen, które wnikają w każdy fragment mojego ciała, bym mogła błyszczeć, świecić, emitować promienie Twojego życia, Twojego światła, nade wszystko zaś miłości. Nic nie opisze mojego zachwytu Tobą. Nie odda zakochania. Nie wyrazi uczucia. Nie nada rozum wraz z językiem postaci temu, co rodzi się między nami w głębi mojego serca. W tym punkcie, w którym spotykam się ja: moje ciało, mój oddech, moja wola, mój umysł i moje serce z Tobą. W punkcie, który stwarza wszechświat. W centrum kosmosu. Kocham być tam z Tobą. Trwać w niemym zachwycie. Milczeć przed Twoim obliczem. To daje mi siłę, by dumnie kroczyć jako córka króla. By troszczyć się o siebie jak o umiłowane Twoje dziecko. To przywilej i wielka odpowiedzialność. Kocham się więc z wdzięcznością, z radością, szanując Twoje stwórcze dzieło. Ty się nie mylisz. Jestem kompletna. Odpowiednia. Pełna akceptacja. Móc być blisko Ciebie i jednocześnie siebie to moje szczęście. Źródło siły. Źródło twórczej energii. Móc sobą wyrażać Ciebie – to plan i marzenie. Wypełnić Twoje powołanie. Być łodzią, którą prowadzisz do znanego Ci brzegu. Będę Twoją łodzią. Nieś mnie, Boże rzeko, Boże…

czytaj więcej

Kim jesteśmy?

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (CME) dociera do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z misją poprawy jakości ich życia. Poprawy – także w sferze potrzeb duchowych – naprzeciw którym wychodzi Bóg z uwalniającą nowiną o miłości i przebaczeniu okazanym w Jezusie Chrystusie.

CME motywuje i stwarza możliwości do odkrywania swojego powołania, zaangażowania dla dobra drugiego, rozwijania zdolności, w które Bóg wyposaża człowieka oraz nabywania przez niego nowych umiejętności i kompetencji.

 

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19

 

Projekty specjalne

Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej

Podwórka bez przemocy – program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia

Nasi partnerzy