Co u nas?

Już w czwartek zapraszamy Cię do Bielska-Białej na pierwszy wieczór ProChrist 2019 lub przed ekran, jeśli Twoja parafia/grupa zorganizowały transmisję. Możesz jeszcze wypełnić zgłoszenie!

ProChrist to spotkania z ewangelią, mówcy z różnych Kościołów, świadectwa, koncerty oraz stoisko księgarni „Warto”, która ma wiele sprawdzonych, wartościowych tytułów.

Pomoc podczas spotkań dla dzieci, prace techniczne i porządkowe, pomoc w kawiarni i restauracji, w strefie gier i sportu – to tylko niektóre obszary działań podczas 70. Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie, gdzie potrzebujemy pomocy wolontariuszek i wolontariuszy. Przyłącz się! 

WIECZORY O BOGU I O TOBIE. NIEWIARYGODNE? SPRAWDŹ 28-30 MARCA!

Nasze projekty

zobacz wszystkie projekty CME

Wartościowe teksty

Z szybkością ponaddźwiękową

Nie możesz nie robić tego, co jest twoim darem, bo „ciągnie cię do tego, jak pijoka do gospody”.

czytaj więcej

Kim jesteśmy?

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (CME) dociera do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z misją poprawy jakości ich życia. Poprawy – także w sferze potrzeb duchowych – naprzeciw którym wychodzi Bóg z uwalniającą nowiną o miłości i przebaczeniu okazanym w Jezusie Chrystusie.

CME motywuje i stwarza możliwości do odkrywania swojego powołania, zaangażowania dla dobra drugiego, rozwijania zdolności, w które Bóg wyposaża człowieka oraz nabywania przez niego nowych umiejętności i kompetencji.

Projekty specjalne

Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej

Podwórka bez przemocy – program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia

Nasi partnerzy