1.5
zobacz wszystkie projekty CME

Wartościowe teksty

Myśli o pokoju

Przyszłość, którą nam obiecujesz i dajesz, jest trudna do ubrania w słowa. Mój Panie, dzisiaj już nie pisze się takich listów, w których wylewa się swoje serce. Nie mam też doświadczenia w takiej korespondencji, nie jestem zbyt biegła w wypowiadaniu się i dlatego jestem wdzięczna za to, że Ty, Panie, znasz moje myśli i potrafisz ubrać moje uczucia i zamiary w stosowną formę, „bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca; i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę”, jak można przeczytać w Liście do Hebrajczyków 4,12–13. Codziennie, przeżywając różne chwile, zdaję sobie sprawę, jak jesteś blisko mnie i z jaką miłością mi towarzyszysz. Wystarczy policzyć tylko te chwile, w których „ugryzłam się w język”, by czegoś…

czytaj więcej

Trudne sprawy – wykład Joanny Koleff-Prackiej

Wspieraj nas

Kim jesteśmy?

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (CME) dociera do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z misją poprawy jakości ich życia. Poprawy – także w sferze potrzeb duchowych – naprzeciw którym wychodzi Bóg z uwalniającą nowiną o miłości i przebaczeniu okazanym w Jezusie Chrystusie.

CME motywuje i stwarza możliwości do odkrywania swojego powołania, zaangażowania dla dobra drugiego, rozwijania zdolności, w które Bóg wyposaża człowieka oraz nabywania przez niego nowych umiejętności i kompetencji.

Nasi partnerzy