Kampanie ewangelizacyjne

Celem kampanii ewangelizacyjnych jest doprowadzenie ludzi do Chrystusa po to, by mogli Go przyjąć jako jedynego Pana i Zbawiciela, zgodnie ze słowami z Dz 4,12: " I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni". Poprzez tę działalność pragniemy pomagać ludziom w bliższym poznawaniu Jezusa Chrystusa i pogłębianiu wiary poprzez studiowanie Słowa, modlitwę, spotkania z innymi wierzącymi. Każdy człowiek, bez względu na wiek, wykształcenie czy jakiekolwiek inne kryteria, potrzebuje osobistej więzi z Jezusem Chrystusem, dlatego ewangelizacje skierowane są do wszystkich grup wiekowych (dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych), środowisk oraz grup społecznych.

Jeśli możesz wesprzeć nas finansowo kliknij: Chcę pomóc

Formy działania:

Kontakt
Paweł Gumpert
e-mail: pawel.gumpert(at)cme.org.pl


Copyrights 2010: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP