Kurs Duszpasterski podstawowy i dla zaawansowanych

Nowy nabór 2016/2017 - w Warszawie i w Dzięgielowie

Każdy człowiek posiada swoją specyfikę, rodzi się w określonym miejscu i czasie, jego droga życiowa oraz koniec życia są szczególne.


Kurs Duszpasterski podstawowy i dla zaawansowanych spełnia standardy Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce. Jest wzorowany na niemieckim (KSA) i amerykańskim (PCE) systemie kursów przygotowujących do pracy i służby duszpasterskiej oraz poradniczej.

Kurs skierowany jest do duchownych, świeckich pracowników i wolontariuszy parafii oraz innych jednostek organizacyjnych Kościołów chrześcijańskich. Kurs odbywa się w grupach od 5 do 10 osób, obejmuje 144 godziny lekcyjne (45 minut) oraz pracę własną (między zjazdami).

Uczestnicy Kursu Duszpasterskiego podstawowego i dla zaawansowanych pracują wspólnie podczas sesji. Absolwenci kursu uzyskują kwalifikacje w zakresie duszpasterstwa, poradnictwa i komunikacji interpersonalnej na poziomie podstawowym lub zaawansowanym.

Uczestnicy kursu pracują m.in. nad: biografią,protokołami rozmów duszpasterskich, zagadnieniami osobowości duszpasterza/doradcy, elementami teorii. Uczą się komunikacji na poziomie emocji i poprzez osobiste doświadczanie.


Duszpasterstwo funkcjonuje głównie na dwóch płaszczyznach: osobistej relacji i na płaszczyźnie duchowej.
Obie te płaszczyzny odnoszą się do siebie nawzajem i są ze sobą związane.
H. Weiss "Duszpasterstwo, superwizja i psychologia pastoralna"


WARSZAWA
ul. Willowa 1, siedziba Polskiej Rady Ekumenicznej

PROWADZĄCY
ks. dr Grzegorz Giemza – teolog, duchowny ewangelicki, superwizor, prezes Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce, dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Beata Michałek – doradca psychologiczno-pastoralny, superwizor w procesie kształcenia

TERMINY W WARSZAWIE
2016 rok: 18–20.10 / 25–27.10 / 8–9.11
13–14.12 / 20–21.12
2017 rok: 3–4.01 / 31.01–1.02 / 7–8.02
7–8.03 / 22–23.03 / 4–5.04 / 18–19.04 25–26.04 / 9–10.05 / 16–18.05 / 30–31.05
1.06 / 20–21.06

Zajęcia odbywają się od godz. 18.00 do 21.00.


DZIĘGIELÓW

ul. Misyjna 8, siedziba CME

PROWADZĄCY
ks. dr Grzegorz Giemza

Bożena Giemza – pedagog i dziennikarz, doradca psychologiczno-pastoralny, superwizor w procesie kształcenia

TERMINY W DZIĘGIELOWIE
2016 rok: 26–27.11 / 3.12 / 17.12
2017 rok: 14.01 / 4.02 / 18.02 / 25.02
11.03 / 18.03 / 1.04 / 8.04 / 20.05
3.06 / 10–11.06

Zajęcia odbywają się gł. w soboty od godziny 8.00 do 17.30.

Koszt całego kursu: 2 400 zł.
Istnieje możliwość noclegów i wyżywienia (za dodatkową opłatą).

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie ważne jest wraz z wpłaceniem wpisowego w wysokości 400 zł. Pozostałe 2 000 zł wnoszone jest jednorazowo przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość opłaty za kurs w ratach (w tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt). W razie rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem i niezgłoszenia się innej osoby w miejsce rezygnującej wpisowe nie podlega zwrotowi.

Absolwent kursu otrzymuje potwierdzenie uczestnictwa lub certyfikat ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym, który obejmuje: systematyczne uczestnictwo, rozwój duchowy; rozwój zdolności w dziedzinie komunikacji i w relacjach; znajomość wybranej literatury fachowej. Certyfikat potwierdza posiadanie podstawowych kwalifikacji w zakresie duszpasterstwa, poradnictwa i komunikacji interpersonalnej.

Kontakt
e-mail: cme@cme.org.pl
telefon: 33 852 97 81

ZGŁOSZENIE NA KURS - POBIERZ PDF

Zgłoszenie należy przesłać mailowo na adres:
cme@cme.org.pl lub na adres pocztowy:
CME, ul. Misyjna 8, 43–445 Dzięgielów.
Na kurs w Warszawie do 4.10.2016 r.,
na kurs w Dzięgielowie do 5.11.2016 r.
 

Duszpasterstwo konsekwentnie odnosi się do kontekstu oraz sytuacji osoby szukającej pomocy. Jest interakcją pomiędzy osobami, które komunikują się ze sobą i mają wyznaczony cel. Duszpasterstwo w tym rozumieniu jest zorganizowaną komunikacją i relacją, a zatem świadomym i uporządkowanym działaniem.
H. Weiss "Duszpasterstwo, superwizja i psychologia pastoralna"Przykłady lektur podczas kursu (o ich szczegółowym doborze decyduje sam słuchacz): Frances L. Ilg "Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat", Friedemann Schulz von Thun "Sztuka rozmawiania ", Paul Ekamn "Natura emocji", Olgierd Krzysztof Benedyktowicz "Duszpasterstwo i psychoterapia" oraz "Opieka-relacja-rozwój", H. Weiss "Duszpasterstwo, superwizja i psychologia pastoralna" - fragmenty książki.

Więcej wiadomości o idei Kursów Duszpasterskich znajdziesz na www.tpipp.pl (strona Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce).

 

ORGANIZATORZY
CENTRUM MEDIACJI, SUPERWIZJI I PORADNICTWA, CENTRUM MISJI I EWANGELIZACJI KOŚCIOŁA EWANGELICKO–AUGSBURSKIEGO W RP

PARTNERZY

STOWARZYSZENIE KSIĘŻY I KATECHETÓW KOŚCIOŁA EWANGELICKO–AUGSBURSKIEGO W RP, TOWARZYSTWO PORADNICTWA I PSYCHOLOGII PASTORALNEJ W POLSCE


* * *

Kurs Duszpasterski prowadzony jest w ramach CENTRUM KSZTAŁCENIA WOLONTARIUSZY, które jest placówką kształcenia ustawicznego prowadzoną przez Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. CENTRUM prowadzi kursy dokształcające w systemie zaocznym w Dzięgielowie koło Cieszyna oraz wyjazdowym na zaproszenie.
CENTRUM proponuje także:

  • Kurs homiletyczno-liturgiczny przygotowujący do prowadzenia spotkań i studiów biblijnych, rozmyślań i nabożeństw lektorskich oraz do służby ewangelisty
  • Kurs Liderów przygotowujący do prowadzenia grup metodą przywództwa rówieśniczego
  • Warsztaty dla wolontariuszy i koordynatorów grup odwiedzinowych i hospicyjnych

Copyrights 2010: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP