Wolontariat

Idea

To, co piękne, mądre i dobre może powstać jedynie z miłości.

Wolontariat nie jest w żadnej mierze nową formą zaangażowania, istnieje tak długo, jak długo w człowieku istnieje potrzeba pomocy bliźniemu, nie trzeba zaznaczać, że potrzebujących zawsze było wielu.

Wolontariusze są cenni i powinni być doceniani, zwłaszcza w pracy w Kościele, bo w tym kierowanym przez rynek i zysk świecie wskazują swoim życiem na inne wartości – miłość, poświęcenie i posłuszeństwo Bożemu powołaniu. Wolontariusze składają dobre świadectwo służby dla Boga – służby niemotywowanej finansowym zadośćuczynieniem. Stąd zaproszenie Centrum Misji i Ewangelizacji skierowane dokładnie do Ciebie jest jakby uszyte na miarę.

Co to jest wolontariat?
Obecnie "wolontariat" i "wolontariusz", dzięki nowej ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., są już pojęciami prawnymi.
Ustawa definiuje "wolontariusza" jako osobę fizyczną, która wykonuje świadczenia dobrowolnie i bez gratyfikacji materialnej na rzecz organizacji pozarządowych, ruchów religijnych, wspólnot parafialnych i misji.

Bakcyl działania
Nie należy się łudzić, że jakiekolwiek polityczne czy ekonomiczne przemiany doprowadzą nas do harmonii społecznej, zwłaszcza że jesteśmy dopiero na początku stawiania szlachetnych filarów społeczeństwa obywatelskiego. Konflikty, walki, wariactwa, epidemie, złośliwości nieustannie będą się pojawiały w nowych formach, w nowej retoryce.

Przeciwwagą dla nich może być świadomość odpowiedzialności każdego za rozwój i kultywowanie wartości demokratycznych, za rozwój kultury obywatelskiej, za współdziałanie na rzecz wspólnoty. Bo indywidualizm mylnie utożsamiany jest z egoizmem, przeciwstawiany altruizmowi. W rzeczywistości altruizm, motywowany miłością bliźniego, przyjmuje wiele różnych postaci i jest realizowany na wiele różnych sposobów właśnie przez indywidua, swoistych – samoswoich – jedynowłasnych obywateli. Podobnie jak w przypadku innych rzeczy, które cenimy, które są nam drogie, stawiamy pytanie, co sprzyja przyjmowaniu aktywnych postaw wobec rzeczywistości i jakie urządzenie świata im sprzyja?

Psycholog prawdopodobnie odpowiedziałby, że jest to kwestia charakterystycznych predyspozycji jednostki i to one sprawiają, że cnotą obywatelską dla niej jest działać. Są jednak badania, które dowodzą, że ci, którzy od dzieciństwa, młodości pracowali lub współdziałali jako wolontariusze czy ochotnicy w organizacjach, częściej brali udział w służbie publicznej w wieku dorosłym i nie do końca wyjaśnia ten fenomen hipoteza osobistych predyspozycji. Konkluzja jest więc taka: to u młodego człowieka kształtuje się tożsamość i kiedy zaangażowanie wolontariackie, dobrowolne działanie dla dobra innych, staje się częścią definicji jego własnego ja, to kim jest, jeśli zawarł w definicji siebie aspekt współdziałania dla dobra innych, to działa już i pracuje z tego powodu, kim jest.

Dlatego zachęcamy wszystkich do zaangażowania wolontariackiego już od wczesnej młodości, by odkrywali swój potencjał, przyswajali proces kształtowania i podejmowania decyzji, podejmowali zobowiązania w odniesieniu do moralnych wartości i wyposażyli siebie w bakcyl działania.

Przekaż 1% dla CME

Rozlicz PIT z PITax.pl

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.Copyrights 2010: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP