1% dla poprawy jakości życia bliźniego

Przekazując 1% na Centrum Misji i Ewangelizacji pomagają nam Państwo odmieniać różne strony życia. Działamy w tych środowiskach, w których trzeba zadbać o potrzeby podstawowe. Rozwijamy też te inicjatywy, które w naszym przekonaniu wychodzą na przeciw ważnym potrzebom duchowym i społecznym.

Będziemy wdzięczni za przekazanie nam 1%!
Centrum Misji i Ewangelizacji – KRS: 0000225011

Państwa 1% przeznaczamy m.in. na:

Naszym przesłaniem są słowa: LUDZIE TO BOŻA METODA. Dlatego jesteśmy tam, gdzie są LUDZIE - w Kościele, na ulicy, w radiu, w domu, na koncercie, w internecie... Współpracujemy, motywujemy, szkolimy. Udzielamy praktycznego wsparcia do inicjowania, ożywiania i rozwijania w oparciu o wartości chrześcijańskie edukacji, kultury, wolontariatu. Nasze działania, ponad podziałami wyznaniowymi, są dla poprawy jakości życia dzieci i młodzieży, ludzi dojrzałych i seniorów.
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego już od 11 lat!

Ks. dr Grzegorz Giemza, dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji: Dzisiaj misja to składanie pełnego miłości bliźniego świadectwa o Chrystusie słowem i czynem, szanując godność każdego człowieka, niezależnie kim i jaki jest. Chrześcijanin to „bliźni” (por. Łk 10, 36-37) dla każdego napotkanego potrzebującego, jak nauczał Chrystus. Kochanie innych: biednych i bogatych, chorych i zdrowych, miłych i bezczelnych, przyjaciół i wrogów, podwładnych i przełożonych, ofiar i sprawców, chrześcijan i muzułmanów, wierzących i ateistów – wymaga pokory i umiejętności podchodzenia do bliźniego bez uprzedzeń. Ważne jest więc także zaangażowanie społeczne dla dobra lokalnej wspólnoty i wyjście poza swoje środowisko.
Marek Cieślar przewodniczący komisji finansowej "Rodzina rodzinie": Bywa tak, że rodzina, która przez jakiś czas 
potrzebuje pomocy, w chwili gdy staje na nogi, sama zaczyna wpłacać drobne datki z myślą o innych, którym jest ciężko. A jeśli zdarzy się tak, że potrzebujących jest znacznie więcej niż darczyńców, możemy liczyć na Was, przeznaczających dla nas 1% swojego dochodu. Najczęściej pomagamy rodzinom niepełnym, wielodzietnym, które są w kryzysie z powodu śmierci lub choroby jednego z małżonków, albo utraty pracy przez obojga rodziców. Czasem najstarsze, już pełnoletnie dziecko, przejmuje opiekę prawną nad resztą rodzeństwa. Pomagamy też w sytuacjach losowych, a także w przypadkach braku opału na zimę, pieniędzy na żywność czy na przybory szkolne. Zawsze upewniamy się, że w danej rodzinie nie ma problemu alkoholowego.



Rozlicz PIT z PITax.pl

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

Wypełniając PIT możesz skorzystać z aktywnych formularzy, np. na stronie Ministerstwa Finansów.

W razie jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt.

Konsultacja księgowa
od poniedziałku do piątku
pod numerem tel. 693 946 363
e-mail: ksiegowosc@cme.org.pl



Zapoznaj się z naszymi raportami dotyczącymi pożytku publicznego.


Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdjęcia

Kontakt

Copyrights 2010: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP