Grupa Pedagogów Ulicy

UNO

Placówka Wsparcia Dziennego

30 stycznia 2017 roku Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP uzyskało zezwolenie Prezydenta miasta Bytomia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawców podwórkowych z Grupy Pedagogów Ulicy UNO. Zezwolenie wydane zostało na czas nieokreślony.

Placówka realizuje działania animacyjne, socjoterapeutyczne oraz profilaktyczne realizując projekty unijne: obecnie „Podwórka bez przemocy – program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia”. Działania skierowane są do dzieci w wieku 5-18 lat i prowadzone  metodą pedagogiki ulicy (program pracy z małymi grupami oraz Szkoła Mobilna) i mają na celu zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego i marginalizacji dzieci i młodzieży z Bytomia.

Placówka jest czynna w ciągu całego roku kalendarzowego, 5 dni w tygodniu a w wyjątkowych przypadkach także w weekendy,  w godzinach dostosowanych do potrzeb podopiecznych.

Placówka może przyjmować studentów na praktyki lub staże pedagogiczne czy wychowawcze a także wolontariuszy do realizacji zadań statutowych.

Wychowankami Placówki mogą być osoby, które spełniają kryteria określone w regulaminie. Każdego roku Placówka przyjmuje 60 dzieci do programu Szkoła Mobilna oraz 29 dzieci do półtorarocznego programu pracy w małych grupach.