Grupa Pedagogów Ulicy

UNO

Placówka Wsparcia Dziennego

30 stycznia 2017 roku Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP uzyskało zezwolenie Prezydenta miasta Bytomia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawców podwórkowych z Grupy Pedagogów Ulicy UNO. Zezwolenie wydane zostało na czas nieokreślony. Placówka realizuje działania animacyjne, socjoterapeutyczne, profilaktyczne w ramach różnych projektów.

Poprzez prowadzone zajęcia w otwartej przestrzeni staramy się integrować środowisko lokalne oraz wspierać jednostki najbardziej potrzebujące wsparcia. Aktualnie placówka realizuje projekt: UNOsMocni – program pedagogiki podwórkowej dla dzieci z bytomskich dzielnic Bobrek, Karb i Łagiewniki, który jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności oraz Diakonię Polską. Działania skierowane są do dzieci w wieku 5–18 lat i prowadzone metodą pedagogiki ulicy, Ich celem jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego i marginalizacji dzieci i młodzieży z Bytomia oraz podniesienie poczucia własnej wartości uczestników.

Placówka jest czynna w ciągu całego roku kalendarzowego, cztery dni w tygodniu, a w wyjątkowych przypadkach także w weekendy w godzinach popołudniowych.

Placówka może przyjmować studentów na praktyki lub staże pedagogiczne i wychowawcze, a także wolontariuszy do realizacji zadań statutowych.

Wychowankami placówki mogą być osoby, które spełniają kryteria określone w regulaminie. Każdego roku przyjmujemy 45 dzieci do programu UNOsMocni, realizujemy zajęcia w ferie zimowe pod hasłem „UNOsZima” oraz wakacyjne warsztaty podczas festiwalu „UNOsNajlepi”. A zimą organizujemy akcję charytatywną „List do Dzieciątka”.