Grupa Pedagogów Ulicy

UNO

Szkoła Mobilna

 

Szkoła Mobilna Grupy Pedagogów Ulicy UNO w Bytomiu jest sposobem na edukację, inspirację, zachętę do poznawania świata i wzmacnianie poczucia własnej wartości dzieci.  

Szkoła Mobilna to skrzynia na czterech kółkach, która bawi, uczy, zaskakuje oraz kryje w sobie wiedzę przydatną w codziennym życiu. Projekt pochodzi z Belgii i jest realizowany m.in. w: Ameryce Południowej, Afryce, Azji, Rumunii i Grecji. W Polsce, oprócz Bytomia, funkcjonuje tylko jeszcze na warszawskiej Pradze i w krakowskiej Nowej Hucie, a od 2018 r. także w Gliwicach.

Szkoła Mobilna zbudowana jest w formie wózka kołowego z rozsuwanymi teleskopowo tablicami, do których przykręca się panele edukacyjne dostosowane do różnych grup wiekowych (są to panele obejmujące tematykę typowo szkolną – j. polski, matematyka, geografia – by dzieci mogły doskonalić swą wiedzę i umiejętności lub w przyjemnej atmosferze nadrobić zaległości, ale znajdziemy też panele profilaktyczne dotyczące higieny osobistej, kontaktów seksualnych, różnic kulturowych i religijnych, wyrażania emocji, zachowań ryzykownych, profilaktyki alkoholowej czy narkotykowej itp. – wszystkich mamy ok 300.

Szkołę Mobilną rozstawia się w miejscach, gdzie przebywają dzieci, głównie na podwórkach, ulicach, boiskach, skwerach, wśród blokowisk, starych kamienic i w zaułkach. Pedagodzy uliczni poprzez animację oraz działania twórcze zachęcają dzieci do zabawy oraz do nauki, do wyrażania własnych emocji, poznawania norm społecznych i różnych ciekawych dziedzin życia.

Wszystkie zajęcia przy Szkole Mobilnej są dla dzieci bezpłatne i dobrowolne. Dzieci spędzają ze streetworkerami tyle czasu, ile potrzebują zyskując ich uwagę, dobrą energię, dobre słowo, pracując nad relacją. Zabawa oraz nieformalna edukacja nie są jednak głównymi celami tychże aktywności – jest nim wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci. W jaki sposób?

Dzieci przy SM czują się dobrze, budując swoją pewność siebie oraz wzmacniając samoocenę bo nie są oceniane, nie wywiera się na nich presji, na rozwiązanie zadań mają tyle czasu, ile potrzebują, nie są wyręczane, ale zachęcane do tego by się nie poddawały, ich nawet najmniejsze sukcesy są dostrzegane i doceniane. Przy SM dzieci dostają uwagę, czas, wsparcie  – mogą porozmawiać z  pedagogami na wszystkie tematy.

Zajęcia animacyjne przy Szkole Mobilnej w Bytomiu odbywają się w dzielnicach, gdzie aktualnie realizujemy projekt – obecnie są to: Bobrek, Rozbark i Śródmieście – trwają od początku kwietnia do końca października 4 razy w tygodniu.

Zobacz Szkołę Mobilną w Bytomiu:
film 1
film 2
film 3

Więcej o Mobile School