Grupa Pedagogów Ulicy

UNO

Kontakt


Katarzyna Kukucz
Kierownik placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej
e-mail: katarzyna.kukucz@cme.org.pl
tel. 693 927 373

Robert Cieślar
Koordynator GPU UNO oraz programu Szkoła Mobilna, wychowawca podwórkowy w dzielnicy Rozbark
e-mail: robert.cieslar@cme.org.pl
tel: 500 347 427

Barbara Posłuszna
Starszy wychowawca podwórkowy w dzielnicy Rozbark
e-mail: barbara.posluszna@cme.org.pl
tel. 519 048 502

Aleksandra Makowiecka
Wychowawca podwórkowy w dzielnicy Śródmieście
e-mail: aleksandra.makowiecka@cme.org.pl
tel. 500 347 426

Beata Jordan
Wychowawca podwórkowy w dzielnicy Rozbark
e-mail: beata.jordan@cme.org.pl
tel. 509 398 465

Maria Pawlak
Wychowawca podwórkowy w dzielnicy Bobrek
e-mail: maria.pawlak@cme.org.pl
tel. 509 398 421

Agnieszka Doktor
Wychowawca podwórkowy w dzielnicy Bobrek
e-mail: agnieszka.doktor@cme.org.pl
tel. 519 048 504

Janusz Waliszewski
Wychowawca podwórkowy w dzielnicy Śródmieście
e-mail: janusz.waliszewski@cme.org.pl
tel. 509 398 399