Grupa Pedagogów Ulicy

UNO

Projekt na lata 2021-2023

Projekt „UNOsMocni – program pedagogiki podwórkowej dla dzieci z bytomskich dzielnic Bobrek, Karb i Łagiewniki” realizowany jest w ramach Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Aktywności prowadzone przez GPU UNO skierowane zostaną do dzieci w wieku 6-18 lat. Co roku wykazywanych oraz monitorowanych będzie 15 podopiecznym na każdym podwórku – co łącznie daje 45 osób rocznie. W ramach projektu UNOsMocni objętych wsparciem zostanie 90 osób.

Główny celem projektu jest wzrost poczucia własnej wartości, rozwój umiejętności społecznych oraz wspieranie indywidualnego potencjału uczestników zajęć. Poprzez działania w dzielnicy streetworkerzy pokażą dzieciom i młodzieży alternatywne, często bardziej konstruktywne, sposoby spędzania czasu na podwórkach oraz poprowadzą zajęcia profilaktyczne uwzględniając istotne dla uczestników tematy.

Streetworkerzy po 2-letniej przerwie powrócą na dzielnicę Karb, poszerzą swoją działalność o kolejną dzielnicę  jaką są Łagiewniki oraz kontynuować będą pracę na dzielnicy Bobrek. Streetworkerzy spotykać będą się z dziećmi 3 razy w tygodniu – po jednym dniu w każdej dzielnicy, zajęcia będą trwały 4h zegarowe.

Głównym działaniem będą dwa 35-tygodniowe cykle zajęć składające się z serii zajęć profilaktyczno-edukacyjnych: przy użyciu belgijskiego narzędzia Szkoła Mobilna (lub jej paneli edukacyjnych), zajęć sportowych oraz zajęć animacyjnych. Każdy cykl rozpoczynać będzie się od ferii zimowych.

Równolegle do wszystkich prowadzonych zajęć będą realizowane działania on-line: zamieszczanie w Internecie filmów promujących działalność GPU UNO, zachęcających do udziału w zajęciach, promowanie atrakcyjnych miejsc i wydarzeń mających się odbyć w poszczególnych dzielnicach, nagranie i zamieszczanie na naszych stronach internetowych i na kanale YouTube filmów i informacji prezentujących tło historyczne wybranych w dzielnicach miejsc oraz zawierających ciekawostki na ich temat.

Zrealizowane zostaną popołudniowe otwarte dla wszystkich dzieci animacje w ramach ferii zimowych pod hasłem UNOsZima oraz wakacyjny Festiwal “UNOsNajlepi”, w ramach którego odbędą się: warsztat sportowy, warsztat plastyczny, warsztat z wykorzystaniem sprzętu animacyjnego, warsztat z grami planszowymi. Na koniec każdego roku przeprowadzona zostanie akcja „List do Dzieciątka”.

Dofinansowanie: 299 905 zł

Realizacja: 1.08.2021 – 31.12.2023

Projekt jest współfinansowany ze środków Diakonii Polskiej