Grupa Pedagogów Ulicy

UNO

Projekt na lata 2019-2021

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jako beneficjent projektu Podwórka bez przemocy – program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia w ramach konkursu RPSL.09.02.03-IZ.01-24-198/17 pełni instytucjonalną gotowość do świadczenia usług po zakończeniu realizacji projektu w okresie trwałości. Aktualnie beneficjent zatrudnia 3 osoby na stanowisku wychowawców podwórkowych, w przypadku wystąpienia popytu na usługę beneficjent jest gotowy do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości.

 

Nowy projekt to nowe szanse na rozwój. Każdy rok pracy GPU UNO to nowe doświadczenia i wnioski, a nowy projekt to próba wprowadzenia nowych, nieszablonowych rozwiązań.

Projekt „Podwórka bez przemocy – program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia” realizowany jest w ramach Obszaru Strategicznej Inwestycji (OSI) i  finansowany ze środków Unii Europejskiej. Poprzez te działania Grupa Pedagogów Ulicy UNO realizuje dwa programy:

Grupę Mocy, które wsparciem obejmą 58 osób w wieku 6–18 lat
Szkołę Mobilną – dla 180 podopiecznych w wieku 6–18 lat

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Bytomia poprzez działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych.

Dofinansowanie: 1 453 069,94 zł
Wkład UE: 1 328 074,68 zł

Realizacja projektu: od 1.11.2018 do 29.01.2022

Partnerzy projektu:
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Miechowicach
Diakonia Polska – wkład w wys. 12,000 zł

 

 

 

Czym ten projekt różni się od poprzednich?

Pedagodzy poszerzają swój obszar działań o kolejną dzielnicę Bytomia – Śródmieście, co oznacza, że od stycznia 2019 zajęcia  prowadzone są dla dzieci i młodzieży mieszkającej w Bytomiu Bobrku, Rozbarku i właśnie w Śródmieściu. Dokładny obszar działań dla pedagogów wyznaczają mapy rewitalizacyjne przygotowane dla miasta.

W programie Grupa Mocy równolegle prowadzone są nie trzy, a cztery grupy podopiecznych. W każdej z dzielnic po jednej, ośmioosobowej grupie koedukacyjnej prowadzonej przez dwóch pedagogów oraz jedna pięcioosobowa, nastoletnia (najstarsza) grupa prowadzona w pojedynkę przez starszego wychowawcę podwórkowego.

Streetworkerzy spotykają się z podopiecznymi trzy razy w tygodniu. Raz w tygodniu każdy z pedagogów prowadzi otwarty dyżur w dzielnicy, w której pracuje. Jest to szansa na pogłębienie relacji z mieszkańcami dzielnic, polepszenie relacji z rodzicami wychowanków oraz kontynuowanie pracy z poprzednimi podopiecznymi, którzy podczas dyżuru mogą przyjść porozmawiać. Drugie zajęcia to wyjście do miejsc kulturalno-rozrywkowych; są to zajęcia wyjazdowe, poszerzające horyzonty podopiecznych a trzecie mogą mieć dowolny charakter, w zależności od potrzeb grupy – mogą zostać w swojej dzielnicy, zrealizować płatną wycieczkę czy skorzystać z sali partnera projektu – Parafii Ewangelickiej w Miechowicach.

Jeden cykl pracy trwa półtorej roku, nie jak to dotychczas miało to miejsce – rok. Wydłużenie pracy pozwoli streetworkerom przeprowadzić grupę przez wszystkie etapy pracy z nią, lepiej poznać potrzeby wychowanków oraz indywidualnie popracować nad wzrostem poczucia własnej wartości dzieci.

Zajęcia z wykorzystaniem Szkoły Mobilnej odbywają się od kwietnia do końca października każdego roku trwania projektu. Wtedy animacje prowadzone są 4 razy w tygodniu na 4 różnych podwórkach Bytomia  – 2 podwórka w Śródmieściu, 1 podwórko w Bobrku i 1 podwórko w Rozbarku. Aktywności kierowane są do dzieci w wieku 6-18 lat. Co roku w projekcie będzie wykazywanych oraz monitorowanych 15 podopiecznych na każdym z podwórek – co daje łączną liczbę 60 osób w sezonie.

Regulamin rekrutacji podopiecznych regulamin rekrutacji podopiecznych

Zespól GPU UNO to już 11 wychowawców podwórkowych (7 w programie Grupa Mocy i 4 przy Szkole Mobilnej) oraz kierownik placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej.

 

Biuro projektu znajduje się w budynku Cisza Syjonu, przy ul. Matki Ewy 1 w Bytomiu, należącym do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Miechowicach i jest czynne w następujących godzinach:

Pn, śr, pt: 8.00–16.00

Wt, czw: 10.00–18.00

Co druga sobota: 8.00–14.00

Terminy sobotnie:
09.01/    23.01/  06.02/   20.02/  06.03/ 27.03/10.04/ 24.04/ 8.05/ 22.05/ 12.06/19.06/3.07/ 17.07/31.07/ 14.08/ 28.08/ 11.09/ 25.09/ 09.10/ 23.10 / 06.11/ 20.11/ 04.12/ 11.12