Grupa Pedagogów Ulicy

UNO

Streetworker

Streetworker, czyli pedagog ulicy jest odpowiedzialnym i szczerym sojusznikiem dziecka. Systematycznie spotyka się z dzieckiem w jego bezpośrednim, naturalnym środowisku, czyli na podwórku, placu, boisku. Wspiera je, ma z nim stały kontakt, motywuje, proponuje zajęcia adekwatne do jego wieku i możliwości.  Jako „pozytywny dorosły” wprowadza dziecko w świat norm i zachowań powszechnie uznawanych. Rolą pedagoga jest także wypełnienie luki jaka istnieje pomiędzy światem dziecka a rodziną, szkołą, instytucjami pomocowymi i społeczeństwem. Wychowawca podwórkowy ma stały kontakt m.in. z rodzicami i opiekunami dziecka, pedagogami szkolnymi, kuratorami, terapeutami. W swojej pracy korzysta z różnych metod aktywizujących, takich jak gry i zabawy, zajęcia sportowe, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Wychowawca podwórkowy inspiruje i wspiera młodego człowieka. Pomaga mu odkryć lub rozwinąć talenty, pokazuje potencjał i mocne strony, pracuje nad poprawą relacji dziecka z innymi, wyrażaniem prze nie emocji i rozwiązywaniem konfliktów w sposób bezprzemocowy. Streetworker towarzyszy, jest oparciem, wzmacnia poczucie własnej wartości u dzieci, które często mają bardzo niską samoocenę.

Nie każdy się do takiej roli nadaje; muszą to być osoby o dużej motywacji do pracy, która nie daje szybkich efektów, odporne na zniechęcenie. Przydatne w tej pracy cechy i umiejętności to na pewno:

 • Cierpliwość
 • Otwartość
 • Wiarygodność
 • Komunikatywność
 • Poczucie humoru i dystans do siebie
 • Pasje i zainteresowania
 • Kreatywność i wyobraźnia
 • Wrażliwość, empatia
 • Odporność psychiczna
 • Charyzma
 • Elastyczność
 • Wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki, resocjalizacji
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Umiejętność przystosowania się …

Streetworkerowi przyda się też na pewno ekwipunek:

 • Sprzęt sportowy (piłki, skakanki, liny itp.)
 • Gry planszowe
 • Karcianki
 • Kreda
 • Apteczka
 • Plecak
 • Legitymacja służbowa
 • Telefon służbowy
 • Nieograniczona wyobraźnia (gry słowne, zabawy ruchowe niewymagające żadnych sprzętów)