Grupa Pedagogów Ulicy

UNO

Co zrobiliśmy?

12 kwietnia to szczególny dzień dla wszystkich organizacji streetworkerskich pracujących na rzecz dzieci i młodzieży. Od lat na całym świecie dokładnie tego dnia odbywają się większe lub mniejsze akcje mające zwrócić uwagę na samo zjawisko „dzieci ulicy”, jego skalę, związane z nim problemy oraz obszary wsparcia. Od wielu lat organizacje starały się o oficjalne uznanie przez ONZ dnia 12 kwietnia Międzynarodowym Dniem Dzieci Ulicy.
Dlaczego?
Żeby uświadamiać, szerzyć wiedzę. Żeby mówić głośno o tym, o czym wielu woli milczeć i nie widzieć. Żeby zatroszczyć się o tych, których głos ginie wśród krzyków dorosłych, bo dzieciom zbyt często odmawia się przysługujących im praw.
Ale stało się! Pod koniec 2017 r. ONZ przyznała, że na „dzieci ulicy” należy zwrócić szczególną uwagę i zapewnić im dostęp do ich praw.

Cztery kroki do równości stanowią podsumowanie tego zapisu:
1. Traktujmy równo – dzieci ulicy mają takie same prawa jak każdy inny człowiek.
2. Chrońmy – wszystkie dzieci przed przemocą, nadużyciami/wykorzystywaniem i zapewnijmy im dostęp do wymiaru sprawiedliwości kiedy zostały już skrzywdzone.
3. Wspierajmy – umożliwiajmy dojście do podstawowych i niezbędnych dla każdego dziecka usług takich jak opieka medyczna i szkoła, by mogły w pełni się rozwijać.
4. Twórzmy nowe rozwiązania – niech nasze działania będą adekwatną odpowiedzią na potrzeby dzieci ulicy.

Więcej TU 

Dla nas „dzieci ulicy” to dzieci z dużym bagażem, często trudnych, doświadczeń, z niskim poczuciem własnej wartości i jednocześnie z potencjałem, ukrytym albo jeszcze nie rozwiniętym talentem. Chcemy te talenty rozwijać, podnosić samoocenę podopiecznych, dawać im umiejętności i wiedzę na temat tego, jak zadbać o siebie i o swoje relacje. Chcemy mówić o tym, co robimy. Chcemy żeby nas usłyszano, bo dzięki temu będziemy mogli więcej i bardziej.
Dlatego każdego roku ok. 12 kwietnia organizujemy wydarzenie promujące ten dzień – od pewnego czasu jest to gra miejska „Street City Life” dedykowana dorosłym uczestnikom – gra, która promuje działania streetworkerów i zwraca uwagę na tych, z którymi pracujemy przez cały rok.

Zagraj w Street City Life II i poczuj się jak streetworker

CZAS: 29.05.2021r., od 11:00 do 14:00
GDZIE: dwie dzielnice Bytomia: Śródmieście oraz Rozbark.
START: 11:00, Plac Sobieskiego w Bytomiu
META: 14:00, Plac Sobieskiego w Bytomiu
KOSZT: 20,00 zł/osoba

Wydarzenie jest odpłatne. Płatności należy dokonać TUTAJ
Uwaga: jako tytuł wpłaty wpisz: Street City Life II oraz podaj nazwę drużyny

Obowiązuje rejestracja uczestników poprzez uzupełnienie formularza TUTAJ 

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Drużyna powinna liczyć od 2 do 4 osób.
Gra adresowana jest dla pełnoletnich osób. (+18)
Całą trasę drużyny pokonują razem, bez rozdzielania się.
Zgłoszenia i opłaty przyjmujemy do 24.05.2021 r. do północy.
Wymagane posiadanie telefonu z dostępem do Internetu (co najmniej jeden na drużynę)

REGULAMIN MIEJSKIEJ GRY TERENOWEJ “STREET CITY LIFE II”

_________________________________________________________________

CAŁOROCZNA PRACA Z DZIEĆMI

Całoroczna praca z małymi grupami podopiecznych (max 8 dzieci w grupie) realizowana jest w ramach aktualnego projektu i prowadzona równoległym torem do zajęć z wykorzystaniem Szkoły Mobilnej. Zajęcia w małych grupach skierowane są do nastolatków (11-18 lat) a metoda ich prowadzenia opiera się na pedagogice ulicy – streetworkingu wśród dzieci i młodzieży, które swój wolny czas spędzają na podwórkach, w pustostanach, na hałdach i nie są objęte inną formą pomocy instytucjonalnej (świetlice, kluby dla młodzieży). Zajęcia te są całkowicie bezpłatne oraz dobrowolne.

Aktualnie pracujemy w trzech dzielnicach Bytomia realizując unijny projekt: Podwórka bez przemocy – program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia. W powyższych dzielnicach prowadzimy 4 grupy podopiecznych (3 grupy 8-osobowe prowadzone przez pary streetworkerów oraz jedna grupa 5-osobowa prowadzona przez jednego streetworkera). Zajęcia dla dzieci odbywają się popołudniami 3 razy w tygodniu (także w wakacje).

Całoroczną pracę z grupami realizujemy poprzez 3 formy aktywności:

Zajęcia terenowe – pokazujące dzieciom jak bezpiecznie i kreatywnie spędzać czas w miejscu zamieszkania nie wydając pieniędzy; są to spotkania z dziećmi w dzielnicy, rozmowy, pikniki, gry i integracyjne zabawy podwórkowe, gry terenowe, zajęcia sportowe uczące zdrowej rywalizacji i promujące aktywny wypoczynek; balonowe bitwy wodne; gry planszowe i karciane wspierające myślenie przyczynowo-skutkowe, spostrzegawczość, refleks i kreatywność; wspólne spacery, odrabianie zadań domowych. Korzystamy też z infrastruktury, którą oferują dane dzielnice: sala oraz hala sportowa w szkole specjalnej (Bobrek) czy pomieszczenia w biurze promocji miasta oraz sale w biurze organizacji pozarządowych (Śródmieście), gdzie zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym prowadzimy zajęcia.

Wyjścia do miejsc kulturalno-rozrywkowych – czyli zwiedzanie zarówno płatnych jak i bezpłatnych atrakcji oferowanych przez Bytom, miasta ościenne a także te bardziej oddalone, do których dojeżdżamy z dziećmi autokarem. Wyjścia te są szansą dla podopiecznych na zobaczenie miejsc, w których jeszcze nigdy nie byli, na zdobycie wiedzy na dany temat, na zdobycie lub rozwijanie umiejętności, poszerzanie horyzontów lub po prostu atrakcyjne spędzenie czasu wolnego. Płatne zajęcia realizowane są zgodnie z projektem (np. wyjścia na basen, ściankę wspinaczkową, do kina, teatru, escaperoomu, zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, ZOO we Wrocławiu, spływ kajakowy, wizyta w Energylandii, kulig). Często jednak streetworkerzy zabierają dzieci w miejsca, gdzie bezpłatnie można spędzić czas, pokazując, że rozrywka jest w ich zasięgu także po zakończeniu udziału w projekcie: np. zwiedzanie Muzeum Śląskiego w Katowicach, Parku Śląskiego, wystaw fotograficznych, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia w Miejskich Domach Kultury, różnego rodzaju festiwale oraz wydarzenia organizowane przez inne placówki.

Zajęcia w Miechowicach – w sali parafii ewangelickiej (partnera projektu) – korzystamy z niej kiedy zaczyna się pora deszczowa lub jest już bardzo zimno na dworze. To zazwyczaj tutaj wspólnie z dziećmi streetworkerzy planują cały rok wycieczek, tworzą kontrakty obowiązujące w grupach, to tutaj odbywają się turnieje gier planszowych, projekcje filmowe, warsztaty plastyczne, artystyczne, proste warsztaty kulinarne, ale też zajęcia profilaktyczne np. dot. asertywności, porozumienia bez przemocy, mowy nienawiści, przemocy, nałogów, seksualności człowieka, emocji i procesów grupowych. W Miechowicach pomagamy dzieciom w nauce, uczymy ich udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, ale też się bawimy, wspólnie świętujemy ich urodziny, celebrujemy święta, tutaj też odbywają się nocki filmowe i zajęcia koncepcyjne małych projektów od początku do końca tworzonych przez podopiecznych dla różnych grup odbiorców (innych dzieci, zwierząt, seniorów, chorych).

Całoroczna praca z dziećmi wymaga zgody rodziców, dlatego nasi streetworkerzy mają stały kontakt nie tylko ze swoimi podopiecznymi, ale współpracują także z ich rodzicami: regularnie odwiedzają ich w domach, informują o postępach i sukcesach dziecka, rozmawiają o niepokojących zachowaniach, wspierają w trudnych sytuacjach, pomagają, interweniują.

By nasza praca była jak najbardziej efektywna współpracujemy także z innymi placówkami skupionymi wokół dziecka i rodziny, mamy stały kontakt z pracownikami socjalnymi oraz asystentami rodziny MOPR-u na Bobrku, Rozbarku i w Śródmieściu, pedagogami szkolnymi, kuratorami swoich podopiecznych, dzielnicowymi, nauczycielami oraz innymi osobami, które w swojej pracy spotykają się z podopiecznymi GPU UNO.

Współpracujemy także z wolontariuszami oraz sponsorami, którzy wspierają nasze działania.