Grupa Pedagogów Ulicy

UNO

O nas

Grupa Pedagogów Ulicy UNO to jednostka lokalna Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.  Od 2010 r. prowadzimy działalność streetworkerską w Bytomiu wspierając dzieci i młodzież. Zaczynaliśmy w dzielnicy Bobrek gdzie pracujemy do dzisiaj, od 2014 r. działamy także na Rozbarku, w latach 2017-2018 pracowaliśmy na Karbiu a od 2019 r po dzisiaj jesteśmy również w Śródmieściu.

Od 2017 r. nasze działania w bytomskich dzielnicach prowadzimy w ramach Placówki Wsparcia Dziennego w formie pracy podwórkowej.

Aktualnie realizujemy unijny projekt „Podwórka bez przemocy – program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia”. Oznacza to, że przez 1,5 roku w dwóch cyklach pracujemy z małymi grupami podopiecznych spotykając się z nimi 3 razy w tygodniu, wzmacniając u dzieci poczucie własnej wartości budując relację opartą na dobrowolności i zaufaniu, pomagając im znaleźć i utrzymać nowe zainteresowania, nowe umiejętności, współpracując również z wieloma instytucjami działającymi na rzecz rodzin dzieci. W ramach tego projektu prowadzimy jeszcze jedną ścieżkę działań – Szkołę Mobilną kiedy to wychowawcy podwórkowi od kwietnia do końca października każdego roku prowadzą otwarte dla wszystkich dzieci zajęcia animacyjno-profilaktyczne. Zajęcia te odbywają się 4 razy w tygodniu na podwórkach Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia.

Centrum Misji i Ewangelizacji należy do FOS – Federacji Organizacji Streetworkerskich na rzecz dzieci i młodzieży. Należy też do Europejskiego Stowarzyszenia Misji Miejskich.

Staramy się nawiązywać i utrzymywać relacje z dziećmi, które charakteryzują trudne zachowania. Jesteśmy obecni w ich środowisku życia, dzielimy z nimi codzienne sukcesy i kryzysy. Pokazujemy im świat – ten lokalny i ten bardziej globalny, konfrontując często ze światem wartości, które są im mało znane. Podróżujemy, bawimy się, projektujemy, zmieniamy to, na co mamy wpływ, by mimo wszystko, miały dobre wspomnienia ze swojego dzieciństwa.” Monika Cieślar – koordynatorka ds. pedagogiki ulicy w GPU UNO w latach 2010 – 2018

I choć skład naszego zespołu na przestrzeni lat się zmieniał, to cel zawsze mieliśmy wspólny i ten sam.