Grupa Pedagogów Ulicy

UNO

Zrealizowane projekty

Realizacja zadania „Zorganizowanie i przeprowadzenie pracy środowiskowej w formie animacji podwórkowej dla dzieci i młodzieży” w prowadzonym przez MOPR projekcie „Asystent z Rodziną – razem silniejsi”. Termin: 16.04.2018  – 14.10.2018

Przez 6 miesięcy siedmioro pedagogów spotykało się z dziećmi trzy razy w tygodniu po 4h dziennie na podwórkach w trzech dzielnicach Bytomia: w Bobrku, Szombierkach i Centrum. Animatorzy jako pozytywni dorośli uczyli dzieci jak spędzać wolny czas kreatywnie, aktywnie i bezpiecznie. Pedagodzy nie tylko grali z młodzieżą w piłkę czy planszówki, ale uczyli ich współpracy, prowadzili profilaktykę narkotykową, promowali zdrowy tryb życia, uczyli dzieci rozmawiać o emocjach i rozwiązywać konflikty w sposób pozbawiony przemocy. W zajęciach wzięło udział 297 dzieci. Projekt był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła Mobilna-zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją w rejonie Bobrka i Rozbarku, Gmina Bytom. Termin: 1.04.2014-31.12.2016

Projekt miał na celu wzrost samooceny dzieci i młodzieży z bytomskich dzielnic Bobrek i Rozbark zagrożonych wykluczeniem społecznym, spędzających swój wolny czas na ulicy, poprzez uczestnictwo w cyklu zajęć profilaktycznych, edukacyjnych i animacyjnych. W ramach zadania realizowane są zajęcia podwórkowe w dzielnicach, wyjazdy z podopiecznymi poza ich miejsce zamieszkania, dożywianie. W sezonie wiosna-jesień prowadzona jest praca z użyciem Szkoły Mobilnej, równolegle trwają zajęcia w małych grupach z pedagogami ulicy.

Wspieranie i programy edukacyjne dla dzieci ulicy. Org. Accompaniment and educational programs for street children, Światowa Federacja Luterańska. Termin: 1.01.2013-31.12.2015

Projekt miał na celu wsparcie dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w Bytomiu, Katowicach (Szopienice i Śródmieście) i Zabrzu. CME było liderem projektu.

Szkoła Mobilna, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Termin: 1.06.2012-30.09.2013

Projekt miał na celu wdrożenie programu profilaktycznego z użyciem Szkoły Mobilnej na ulicach bytomskiej dzielnicy Bobrek. W ramach projektu zorganizowano szkolenie dla wolontariuszy i kadry projektu, która rozpoczęła pracę według metodologii zaczerpniętej od belgijskich innowatorów społecznych z organizacji Mobile School. W ramach projektu nawiązano partnerstwo z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Miechowicach, na terenie której odbywało się szkolenie oraz zajęcia dla dzieci z Bobrka.

Edukacja na ulicy. Urząd Marszałkowski województwa śląskiego w Katowicach. Termin: 1.04.2013-30.07.2013

Celem projektu był wzrost kompetencji osób pracujących z dziećmi ulicy poprzez udział w specjalistycznym szkoleniu z zakresu edukacji alternatywnej, przygotowującym do pracy ulicznej z udziałem Szkoły Mobilnej. W szkoleniu wzięło udział 12 uczestników z województwa śląskiego. Szkolenie było prowadzone przez trenerów z belgijskiej organizacji Mobile School.

Rozwiń skrzydła. Program zajęć profilaktycznych z pedagogiki ulicy, Gmina Bytom i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach. Termin: 15.03.2013-31.12.2013

Zadanie polegało na organizacji cyklu zajęć profilaktycznych z zakresu pedagogiki ulicy dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Bobrek. Podopieczni brali udział w wyjściach do miejsc związanych z kulturą, rozrywką i sportem (kino,  basen, kręgle, muzea); startowali w turnieju piłki siatkowej na Bobrku oraz piłki nożnej w Zabrzu. Grupa chłopców wyjechała na wakacje na Mazury, a grupa dziewcząt wzięła czynny udział w cyklu zajęć modowych pod nazwą Bobrek Fashion Street, zakończonych finałowym pokazem mody w Centrum handlowym Agora Bytom.

Misja ULICA. Org. Street Mission among youth, Światowa Federacja Luterańska. Termin: 1.01.2010-31.12.2012

Projekt pilotażowy, mający na celu wdrożenie metody pracy ulicznej z dziećmi i młodzieżą w Bytomiu. Efektem projektu było nawiązanie współpracy z dziećmi i młodzieżą z dzielnicy Bobrek, rodzinami podopiecznych, pracownikami lokalnych jednostek wsparcia. CME zawarło dwa partnerstwa: z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Miechowicach i z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, w ramach Systemowego Projektu Aktywizacji SPA w Bytomiu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie: Program Aktywności Lokalnej dla Bobrka i Karbia.

Granie kontra rozrabianie. Gmina Bytom. Termin: 16.04.2012-31.12.2012

Celem projektu było ograniczenie czynników ryzyka związanych ze środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym dzieci i młodzieży, spędzających większość czasu na ulicy. Projekt obejmował wsparciem 21 dzieci z dzielnicy Bobrek, które w ramach zajęć spotykały się z pedagogami ulicy i wolontariuszami i brały udział w zabawach podwórkowych, grach terenowych, zajęciach sportowych.  Podopieczni wzięli udział m.in. w Międzynarodowych Mistrzostwach Młodzieży Ewangelickiej w Poznaniu, w turnieju „Małe Euro 2012” na stadionie Śląskim w Chorzowie oraz w akcji „Wakacje z piłką” również organizowanych na boiskach treningowych Stadionu Śląskiego.

Projekty dziecięce zrealizowane przy współpracy z Fundacją Wspólna Droga- United Way Polska
2012-2013: „Przez żołądek do zdrowia”- warsztaty kulinarne dla dzieci z Bobrka

Celem projektu było zmniejszenie problemu niedożywienia dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym z dzielnicy Bobrek, w Bytomiu.
W ramach projektu zrealizowano cykl warsztatów kulinarnych, Wigilię oraz uroczyste śniadanie wielkanocne dla podopiecznych.

2012: „Z żuru chłop jak z muru”- warsztaty kulinarne dla dzieci z Bobrka

Celem projektu było zmniejszenie problemu niedożywienia oraz złego odżywiania dzieci i młodzieży. W ramach projektu odbyły się warsztaty kulinarne z kuchni śląskiej, wycieczki tematyczne, wyjazd podczas ferii zimowych, gdzie dzieci same przygotowywały posiłki. Zwiedzano kopalnie na Śląsku i muzeum Dom Chleba w Radzionkowie oraz kopalnię soli w Wieliczce, by poznać warunki pracy i życia górników oraz ich wpływ na obecne życie.

2011: „Warsztaty fotograficzne w dawnej robotniczej dzielnicy Bytomia” zakończone wystawą zdjęć „Opowiem Ci o moim Bobrku”

Warsztaty fotograficzne w dawnej dzielnicy robotniczej, Bobrek, były pierwszym projektem zrealizowanym przez pedagoga ulicy Roberta Cieślara w ramach działań na lata 2010-2012 pod szyldem: „Misja ULICA”. Grupa dziewięciu młodych ludzi została zaproszona do udziału w ośmiu warsztatach plenerowych, które miały miejsce od marca do czerwca 2011 r. Projekt warsztatów fotograficznych był realizowany na terenie miasta Bytomia ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Bobrek, z której pochodzą chłopcy. Podopieczni pracowali nad magią robienia zdjęć pod okiem profesjonalnej fotografki Ewy Szymczyk.
Część chłopców spotykała się także na sesjach nocnych, które prowadził Michał Szymczyk. Podczas warsztatów używano aparatów cyfrowych oraz kamery cyfrowej.
Odwiedzono różne miejsca w dzielnicy: byłą hutę Bobrek, stare kamienice, podwórka, pola i łąki. Miejsca ważne dla chłopców i te, które chcieli pokazać innym. Poznawaliśmy ich historię, a także dotarliśmy do archiwalnych fotografii przedstawiających dzielnicę Bobrek w latach jej robotniczej świetności.
Z materiałów została stworzona wyjątkowa opowieść, która przedstawiona na dużych zdjęciach, tworzy dzieło, obok którego nie sposób przejść obojętnie. Na dwóch z 35 antyram umieszczono 120 zdjęć. Na jednej chłopaki opowiadają o przebiegu warsztatów. Jest to ich opowieść „Oni o sobie”. Drugi obraz jest opowieścią i spojrzeniem na chłopaków przez obiektyw aparatu fotografki Ewy Szymczyk. Jest to opowieść „Ona o nich”. Na kolejne 10 obrazów składa sześć zdjęć, które ukazują życie i dzielnicę Bobrek. Siedem obrazów podwójnych uzupełnia się i dopowiada. Następne 15 zdjęć jest w dużym formacie, a wystawę kończy wspólne zdjęcie grupy młodych i uzdolnionych artystów.

1.07.2008-31.12.2009: „Czysty zysk” (realizacja w Łowiczu)

Projekt „Czysty zysk” był kontynuacją projektu „Granie kontra rozrabianie”
Projekt miał na celu przede wszystkim wzmocnić wśród podopiecznych poczucie własnej wartości, rozwinąć stare oraz znaleźć nowe zainteresowania.
Działania podjęte w projekcie wiązały się z tematyką finansów oraz wartości legalnej pracy.

Grudzień 2007- maj 2008: „Granie kontra rozrabianie” (realizacja w Łowiczu)

Pierwszy projekt z zakresu pedagogiki ulicy, dzięki któremu rozpoczęto działalność w środowisku otwartym lokalnej społeczności w Łowiczu. W ramach projektu pedagodzy ulicy docierali do dzieci z łowickich podwórek, proponując im różne gry planszowe, karciane oraz ruchowe. W wyniku projektu powstały dwie grupy podopiecznych, z którymi prowadzono regularną pracę środowiskową, udzielając wsparcia materialnego, emocjonalnego i edukacyjnego.