Grupa Pedagogów Ulicy

UNO

O nas

„Dziecko ulicy” większość czasu spędza na podwórkach i ulicach, i tam zaspokaja swoje dziecięce potrzeby. Najczęściej pochodzi z rodziny dysfunkcyjnej, ale są to także dzieci, których rodzice więcej czasu poświęcają pracy, nie rodzinie… Dzieci ulicy przejmują negatywne wzorce i normy, mają niskie poczucie własnej wartości, nie mają szczerych i ciepłych relacji z najbliższymi.

Sytuację starają się zmieniać pedagodzy ulicy (inaczej: streetworkerzy), którzy pojawiają się regularnie w miejscach, gdzie są dzieci ulicy. Są z nimi w kontakcie, zyskują ich zaufanie, spędzają wspólnie czas. Grają, bawią się, wychodzą z dziećmi poza dzielnicę – wszystko po to, by pokazać pozytywne możliwości, które daje współczesny świat, a do których dzieci ulicy mają ograniczony dostęp.

Streetworking w ramach działalności Centrum Misji i Ewangelizacji to praca Grupy Pedagogów Ulicy „UNO” w Bytomiu. 1 stycznia 2017 roku projekt „Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej”.

Od 2010 roku w dzielnicy Bobrek, a od 2014 – na Rozbarku. Cztery razy w tygodniu pedagodzy obecni są na tutejszych podwórkach i z pomocą Szkoły Mobilnej (przenośnej skrzyni z panelami edukacyjnymi i grami) zapewniają dzieciom dobrą rozrywkę i praktyczną wiedzę z wielu dziedzin. Praca odbywa się także w małych grupach. Efektem tych działań jest wzmocnienie u dzieci poczucia własnej wartości, znalezienie i utrzymanie nowych zainteresowań. Pedagodzy współpracują również z wieloma instytucjami, działającymi na rzecz rodzin dzieci.

Centrum Misji i Ewangelizacji jest w Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Streetworkerskich OSOS, z którą konsultuje swoje programy z zakresu pedagogiki ulicy. Należy też do Europejskiego Stowarzyszenia Misji Miejskich.

„Staramy się nawiązywać i utrzymywać relacje z dziećmi, które charakteryzują trudne zachowania. Jesteśmy obecni w ich środowisku życia, dzielimy z nimi codzienne sukcesy i kryzysy. Pokazujemy im świat – ten lokalny i ten bardziej globalny, konfrontując często ze światem wartości, które są im mało znane. Podróżujemy, bawimy się, projektujemy, zmieniamy to, na co mamy wpływ, by mimo wszystko, miały dobre wspomnienia ze swojego dzieciństwa.” Monika Cieślar – koordynatorka ds. pedagogiki ulicy w Grupie Pedagogów Ulicy UNO