Grupa Pedagogów Ulicy

UNO

Oferty pracy

W dniu 6.04.2021 zakończono procedurę wyboru oferenta według kryteriów zamieszczonych w zapytaniu ofertowym na zatrudnienie trenera pierwszej pomocy przedmedycznej.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Pani Aleksandry Ścisłowskiej zawierającą komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz najwyższą liczbę punktów dla danego przedmiotu zamówienia.

W dniu 6.04.2021 zakończono procedurę wyboru oferenta według kryteriów zamieszczonych w zapytaniu ofertowym na zatrudnienie trenera asertywności.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Pani Agaty Stanusz zawierającą komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz najwyższą liczbę punktów dla danego przedmiotu zamówienia.

W dniu 6.04.2021 zakończono procedurę wyboru oferenta według kryteriów zamieszczonych w zapytaniu ofertowym na zatrudnienie trenera Porozumienia Bez Przemocy.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Pani Barbary Bielanik zawierającą komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz najwyższą liczbę punktów dla danego przedmiotu zamówienia.

________________________________________________________________________________

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP poszukuje pracownika na stanowisko TRENER PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ do realizacji programu Grupy Mocy w ramach projektu „Podwórka bez przemocy – program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia”. Projekt jest realizowany w Bytomiu.
Szczegóły oferty:

 • ZAPYTANIE OFERTOWE  >>>
 • załącznik nr 1  >>>
 • załącznik nr 2  >>>
 • załącznik nr 3  >>>


Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP poszukuje pracownika na stanowisko TRENER ASERTYWNOŚCI do realizacji programu Grupy Mocy  w ramach projektu „Podwórka bez przemocy – program z zakresu pedagogiki podwórkowej  w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia”. Projekt jest realizowany w Bytomiu.

Szczegóły oferty:

 • ZAPYTANIE OFERTOWE  >>>
 • załącznik nr 1  >>>
 • załącznik nr 2  >>>
 • załącznik nr 3  >>>


Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP poszukuje pracownika na stanowisko TRENER POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY  (NVC) do realizacji programu Grupy Mocy w ramach projektu „Podwórka bez przemocy – program z zakresu pedagogiki podwórkowej  w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia”. Projekt jest realizowany w Bytomiu.

Szczegóły oferty:

 • ZAPYTANIE OFERTOWE  >>>
 • załącznik nr 1  >>>
 • załącznik nr 2  >>>
 • załącznik nr 3  >>>