Tydzień Ewangelizacyjny

Dzięgielów | 30.06 – 07.07.2024

Marek Michalik

Marek Michalik

ks. Marek Michalik

Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Czarnem. Ordynowany na duchownego w 2007 w Łodzi, przez kilka miesięcy służył w parafiach w Legnicy i w Olsztynie. W latach 2007-2011 był wikariuszem parafii w Wiśle Centrum.

W latach 2009-2015 był duszpasterzem młodzieżowym diecezji cieszyńskiej.

Delegat duchownych do Synodu Kościoła XIV i XV kadencji. W roku 2023 wybrany do Rady Synodalnej na pięcioletnią kadencję (2023-2027) Jest żonaty, ma dwóch synów.