Tydzień Ewangelizacyjny

Dzięgielów | 30.06 – 07.07.2024

Marcin Ratka-Matejko

Marcin Ratka-Matejko

ks. Marcin Ratka-Matejko

Pochodzi z Mikołowa. Po studiach teologicznych zakończonych pracą magisterską na temat: „Uzależnienie od komputera, Internetu i telefonu komórkowego – wyzwaniem dla współczesnego duszpasterza” został ordynowany (9 lutego 2013 roku) w Hołdunowie. Pracę duszpasterską przed ordynacją i po ordynacji pełnił w parafii w Skoczowie. Od 2019 roku jest proboszczem parafii w Jastrzębiu-Zdroju. Żonaty z Sylwią Ratką-Matejko, mają dwie córki.