Tydzień Ewangelizacyjny

Dzięgielów, 30 czerwca ‒ 8 lipca 2018

ks. dr Grzegorz Olek

ks. dr Grzegorz Olek

ks. dr Grzegorz Olek

Dzięgielów

Duchowny i teolog ewangelicki, duszpasterz psychologiczno-pastoralny, doktor teologii ewangelickiej (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), wikariusz w Centrum Misji i Ewangelizacji, dyrektor Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie, członek redakcji portalu poświęconego Biblii: Orygenes+ (www.orygenes.pl). Pasjonat biblistyki, homiletyki i amatorskiego teatru. Ma żonę i syna.

Poprowadzi poranne wykłady poświęcone mało znanym stronom Biblii.