TED 2021

4-11 lipca | Dzięgielów

Grzegorz Olek

Grzegorz Olek

Grzegorz Olek

Duchowny i teolog ewangelicki, superwizor, doktor teologii ewangelickiej (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), wikariusz w parafii ewangelickiej w Gliwicach, dyrektor Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie, członek redakcji portalu poświęconego Biblii: Orygenes+ (www.orygenes.pl).
Pasjonat biblistyki, homiletyki i amatorskiego teatru.
Ma żonę i dwoje dzieci.