Tydzień Ewangelizacyjny

4-11 lipca 2021 online

Grzegorz Olek

Grzegorz Olek

ks. dr Grzegorz Olek

Duchowny i teolog ewangelicki, superwizor, doktor teologii ewangelickiej (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), wikariusz w parafii ewangelickiej w Gliwicach, dyrektor Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie, członek redakcji portalu poświęconego Biblii: BibleNote+ (www.biblenote.pl).
Pasjonat biblistyki, homiletyki i amatorskiego teatru.
Ma żonę i dwoje dzieci.