TED 2020 online

5-12 lipca | Dzięgielów

Program

 • 09.00 Spektakl dla dzieci

  Baśniowy pokoik
  Baśniowy pokoik – to wielkie marzenie niepoprawnego Pieska, który porzuca rodzinną budę i kochającego Tatę, by zdobyć pierwszą nagrodę na wystawie psów w Mieście Róż.
  Niestety róże mają też kolce! Czy Piesek odda swą miskę i obrożę, by móc trochę się pobawić? Czy zamiast „baśniowego pokoiku” zyska pchły na grzbiet? Wszystko skończyłoby się może źle, gdyby nie Biały Kotek idący za nim łapa za łapą. Ale… Co na to wszystko powie Tata?!
  „Baśniowy pokoik” to przypowieść o piesku niepoprawnym i kochającym tacie! (więcej)

 • 10.00 Nabożeństwo

  Kazanie wygłosi ks. Jerzy Samiec, biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

 • 11.30 Program dla dzieci
 • 16.00 Seminaria / Webinaria

  Państwo i Kościół
  Już w Ewangeliach i listach Pawła znajdujemy zalecenia co do stosunku do władzy państwowej. Od samego początku chrześcijaństwo musiało odpowiadać na pytania o swoje odniesienie do państwa. Przez 20 wieków historii Kościoła jego relacje z państwem wyglądały różnie. Starożytny Kościół przeszedł drogę od prześladowań do bycia religią panującą. W średniowieczu Kościół był głównym graczem także na politycznej scenie. Zmiany reformacyjne spowodowały, że relacje między władzą świecką a Kościołem musiały być na nowo przemyślane. Podobny proces zmiany wywołało choćby oświecenie, a także demokratyzacja życia politycznego w XIX, a przede wszystkim XX wieku. Jakie koncepcje miało chrześcijaństwo na swój stosunek do władzy państwowej? Jak z tego bogatego i nie zawsze chlubnego dziedzictwa czerpiemy dziś? Jaka jest rola chrześcijan we współczesnej demokracji?

   Jerzy Sojka
  Jerzy Sojka
 • 17.00 Seminaria / Webinaria

  Jak się modlić, czyli jak czytać Biblię?
  O tym, że w czytaniu Biblii nie chodzi o samo czytanie, w modlitwie o słowa, a w życiu wiary o samą znajomość prawd wiary.

   Grzegorz Olek
  Grzegorz Olek
 • 19.00 Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych

  Robotnicy w winnicy
  Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy… /Ewangelia Mateusza 20,1-16/
  Praca na akord czy na godziny? Wszyscy zarabiają tak samo mało czy tak samo dużo? A może jedni powinni zarabiać mniej a drudzy więcej? Czy w ogóle chodzi o zapłatę? I co to znaczy, że pierwsi będą ostatnimi a ostatni pierwszymi?

   Jan Kurko
  Jan Kurko
 • 20.30 koncert Zespołu Cześć

  Zespół składa się z około 25 młodych osób pragnących muzyką uwielbiać Boga. Muzycznie poruszają się w klimatach pop/rock/jazz, choć zdarzają się wyjątki! Koncerty Cześć to czas radości i modlitwy – wyjątkowa okazja do śpiewania na cały głos. Są też autorami tekstów i muzyki; stworzyli już kilkanaście piosenek chętnie śpiewanych w wielu społecznościach w całej Polsce. W każdą niedzielę, w mniejszym składzie, prowadzą uwielbienie w kościele w Wiśle Malince.

  Cześć, to przede wszystkim społeczność, przyjaźnie i służba.

 • 10.00 Wykłady biblijne

  Stworzeni do wolności – miało być pięknie, wyszło jak zwykle

   Bartosz Cieślar
  Bartosz Cieślar
 • 11.30 Program dla dzieci
 • 16.00 Seminaria / Webinaria

  Dlaczego (nie)chrzcić swoich dzieci?
  Dla jednych ważna tradycja, dla innych zbędny rytuał, a może obietnica, która określa naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość?. Co sprawia, że z jednej strony przechodzimy obok tematu chrztu małych dzieci obojętnie, a z drugiej strony boimy się je ochrzcić „zbyt wcześnie”? Czy w grę wchodzi różne rozumienie tematu chrztu, a może coś innego? Jeżeli kiedykolwiek miałeś wątpliwości czy ochrzcić swoje dziecko, lub stawiasz w wątpliwość ważność swojego chrztu, zapraszam Cię na webinarium.

   Marek Michalik
  Marek Michalik
 • 17.00 Seminaria / Webinaria

  Genesis jako fundament Biblii
  W Genesis możemy znaleźć wszystko, co jest potrzebne do zrozumienia Boga i tego, co mówi do nas w dalszej części swojego Słowa! Czy zauważasz, że pierwsza biblijna księga (Genesis – Księga Rodzaju) i ostatnia (Apokalipsa – Objawienie Jana) są szczególnie atakowane przez świat? Pierwsza mówi jak wszystko się zaczęło, a druga – jak wszystko się zakończy. Jedna i druga są niezwykle konkretne i tak naprawdę proste, a jednak świat twierdzi, że są niezrozumiałe, bajkowe, symboliczne i pełne niewiarygodnych zdarzeń i mogą służyć tylko jako źródło legend, a nie faktów. Ludzie albo je odrzucają albo interpretują jak chcą.
  Studium biblijne 1. Księgi Mojżeszowej.

   Aleksander Macha
  Aleksander Macha
 • 19.00 Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych

  Kryzys
  Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca /List do Hebrajczyków 4,12/.
  W oryginalnym języku Nowego Testamentu słowo „krisis” oznacza „sądzenie, docenianie, ocenianie, decydowanie”. Nasze słowo „krytyka” też pochodzi z języka greckiego, w którym „kritikos” oznacza kogoś mogącego rozeznać, rozpoznać, zwłaszcza prawdę.
  A zatem w kryzysie trzeba być krytycznym – w rozeznaniu – wobec naszych uczuć i myśli. Czy to dobrze, czy źle, a nawet… czy to bardzo dobrze, czy bardzo źle?

   Tomasz Pieczko
  Tomasz Pieczko
 • 10.00 Wykłady biblijne

  Oczarowani swobodą – moje życie, moja sprawa

   Bartosz Cieślar
  Bartosz Cieślar
 • 11.30 Program dla dzieci
 • 16.00 Seminaria / Webinaria

  Genesis jako fundament Biblii (cz. 2)
  W Genesis możemy znaleźć wszystko, co jest potrzebne do zrozumienia Boga i tego, co mówi do nas w dalszej części swojego Słowa! Czy zauważasz, że pierwsza biblijna księga (Genesis – Księga Rodzaju) i ostatnia (Apokalipsa – Objawienie Jana) są szczególnie atakowane przez świat? Pierwsza mówi jak wszystko się zaczęło, a druga – jak wszystko się zakończy. Jedna i druga są niezwykle konkretne i tak naprawdę proste, a jednak świat twierdzi, że są niezrozumiałe, bajkowe, symboliczne i pełne niewiarygodnych zdarzeń i mogą służyć tylko jako źródło legend, a nie faktów. Ludzie albo je odrzucają albo interpretują jak chcą.
  Kontynuacja studium biblijnego 1. Księgi Mojżeszowej.

   Aleksander Macha
  Aleksander Macha
 • 17.00 Seminaria / Webinaria

  Wiarygodność Pism Nowego Testamentu
  Ponad dwa miliardy ludzi na całym świecie określają siebie mianem chrześcijan. Wprawdzie nierzadko różnią się od siebie wyznawaną doktryną oraz sposobem praktykowania pobożności, jednak jest coś, co pozostaje niezmiennie wspólne: przekonanie, że Biblia jest wiarygodnym Słowem Bożym. W sposób naturalny rodzi się więc spektrum pytań, na wiele sposobów wyrażających tę samą obawę: czy Biblia jest wiarygodna? Czy mówi prawdę? I skąd wiadomo, czy nie została sfałszowana?

   Mateusz Jakubowski
  Mateusz Jakubowski
 • 19.00 Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych

  Rozmowa
  Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze /List do Hebrajczyków 4,14-16/.
  Moment, w którym zaczynamy mieć poczucie, że nikt nas nie słucha, że nikt nie jest zainteresowany tym co dzieje się w nas, to początek samotności i alienacji. Chwila, w której odkrywamy, że nie mamy nikogo z kim moglibyśmy o wszystkim porozmawiać, to samotność w najgorszym jej wydaniu.
  Największym dramatem jaki może przydarzyć się przyjaciołom, a tym bardziej małżeństwom lub całym rodzinom, jest brak szczerej i otwartej rozmowy.
  Czy Bóg potrzebuje rozmowy z nami?

   Piotr Gąsiorowski
  Piotr Gąsiorowski
 • 10.00 Wykład biblijny

  Uratowani łaską – nowy początek, nowy cel, nowe życie

   Bartosz Cieślar
  Bartosz Cieślar
 • 11.30 Program dla dzieci
 • 16.00 Seminaria / Webinaria

  Po co ślub? Po co kościelny?
  Dwa pytania, więcej możliwych odpowiedzi… np. „dla papierka” / „na zdjęciach ładniej wygląda” / „rodzice i dziadkowie kazali” / „Bóg tak chciał” / itp. Jeśli czujesz, że to temat dla Ciebie – zapraszam.

   Mirosław Czyż
  Mirosław Czyż
 • 17.00 Seminaria / Webinaria

  Wyjątkowość Jezusa Chrystusa
  Fenomen Jezusa z Nazaretu polega na tym, że bez względu na prywatne sądy czy opinie na Jego temat, od prawie dwudziestu stuleci pozostaje on centralną postacią kultury Zachodu. Czy jest to dowodem wszechobecnego analfabetyzmu, zabobonu oraz wiary pogardliwie spoglądającej na dorobek świata nauki? A może fakt, że w niektórych kręgach Jezus jest wciąż odrzucany świadczyć będzie o tym, że nigdy nie został właściwie przedstawiony? Kim właściwie jest Jezus z Nazaretu?

   Mateusz Jakubowski
  Mateusz Jakubowski
 • 19.00 Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych

  Relacje i wdzięczność
  A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka /Łk 17,11-19/.
  W ostatnim czasie codziennie jesteśmy bombardowani „koronawieściami”. Zagrożenie życia i zdrowia wywołuje w nas różne emocje, budzą się w nas instynkty, które zaskakują nawet nas samych.
  Czy w odizolowanym świecie jest jeszcze miejsce na relacje? Czy można i gdzie można znaleźć poczucie bezpieczeństwa, które u wielu z nas runęło, jak domek z kart?
  Chciałbym, razem z Wami, podjąć wyzwanie zmierzenia się z historią dziesięciu trędowatych. Być może mamy wiele wspólnego z tymi, którzy zostaliby dzisiaj nazwani ozdrowieńcami.

   Andrzej Wójcik
  Andrzej Wójcik
 • 10.00 Wykłady biblijne

  Napełnienie Duchem daje wolność duchowi ludzkiemu (Łk 1-2)

   Piotr Lorek
  Piotr Lorek
 • 11.30 Program dla dzieci
 • 16.00 Seminaria / Webinaria

  Z wizytą w Burkina Faso – koordynatorka projektu CME „Pomoc dla Afryki”
  Relacja z pobytu w Pobe Mengao i innych miejscowościach jednego z najuboższych państw afrykańskich, opis aktualnej sytuacji i najpilniejszych potrzeb jego mieszkańców.

 • 17.00 Seminaria / Webinaria

  Sztuka kontaktu z drugą osobą
  O rozmowie, wspieraniu i duszpasterstwie… od podszewki.
  Czy można spotkać się i nie spotkać równocześnie? Czy można rozmawiać, pomagać, doradzać, nie nawiązując kontaktu z drugą osobą? Jeśli Twoje doświadczenie mówi 2 x tak, to gdzie jest „miejsce”, w którym możemy się naprawdę spotkać? Co warto wiedzieć i/lub umieć, by wydarzył się prawdziwy kontakt? By wydarzyło się autentyczne spotkanie?

   Urszula Broda
  Urszula Broda
 • 19.00 Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych

  Granice
  A Jaabes wołał do Boga Izraela tymi słowy: Obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice, oby ręka twoja była ze mną i obyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął. I Bóg spełnił jego prośbę /1 Księga Kronik 4,10/.
  Ograniczenia, bariery, granice kojarzą się zwykle negatywnie. Czasem wywołują bunt, a czasem jakby wzywają, żeby je przekraczać i pokonywać.
  A może w poszukiwaniu spełnienia i pełnej radości w życiu powinniśmy jak starotestamentowy Jaabes modlić się o ich poszerzenie? Co to oznacza w praktyce?

   Marcin Podżorski
  Marcin Podżorski
 • 10.00 Wykład biblijny

  Chrzest Duchem daje wolność od duchów nieczystych (Łk 3-13)

   Piotr Lorek
  Piotr Lorek
 • 11.30 Program dla dzieci
 • 16.00 Seminaria / Webinaria

  Wychować i nie wpędzić w kompleksy
  Wyważenie między uczciwą oceną a zachętą w wychowywaniu dziecka często nam, rodzicom, umyka. Gdy realizujemy obie opcje i staramy się rozpoznać obdarowania dziecka, umożliwiając mu ich rozwijanie – dobrze czynimy.

   Nela i Zbyszek Kłapowie
  Nela i Zbyszek Kłapowie
 • 17.00 Seminaria / Webinaria

  Problem samobójstwa
  Motywy samobójcze w przebiegu depresji oraz w procesie dorastania. Próba pokazania jak wielkie cierpienie prowadzi ludzi do dramatu, jakim jest chęć odebrania sobie życia na różnych jego etapach. Ukazanie czynników ryzyka wystąpienia tendencji samobójczych, zwłaszcza u osób młodych oraz sygnałów alarmowych, które powinny zwrócić baczną uwagę otoczenia osób, przeżywających kryzys emocjonalny.

   Alina Lorek
  Alina Lorek
 • 19.00 Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych

  Liście i owoce
  I ujrzawszy z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie, ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi… /Ewangelia Marka 11, 12-14; 20-26/.
  Drzewo figowe to symbol Izraela. Brak w nim równowagi. Są liście, brakuje owocu. Jezus przeklina drzewo nie dlatego, że nie kocha przyrody i po rozróbie w świątyni chce pohuliganić. Chodzi o obraz, czynność prorocką, podobną do tych w Starym Testamencie (Ezechiel, inni).
  Drzewo symbolizujące elitę Izraela; jest warte tyle, ile jego owoc. Jezus u faryzeuszy i saduceuszy, w Sanhedrynie widzi same liście a brak owocu. Dlatego drzewo usycha.
  Brak wiary jest największym problemem. Nie ma wiary, nie ma i owocu. Jezus przewiduje upadek, który urzeczywistnia się najpóźniej w 70 r. n.e. – zburzona zostaje Jerozolima i druga świątynia.
  Jak jest z naszą wiarą? Czy jest na pokaz, czy stanowi tylko zbiór moralnych zasad i przepisów? Czy też przynosi konkretny owoc w serdeczności, uprzejmości, dobrym słowie, czynie, itp. Czy też są tylko piękne zielone liście – na pokaz, bez owocu?

   Wojciech Pracki
  Wojciech Pracki
 • 10.00 Wykłady biblijne

  Oddanie ducha daje wolność od śmierci i wolność do życia (Łk 8; 23-24)

   Piotr Lorek
  Piotr Lorek
 • 11.30 Program dla dzieci
 • 16.00 Seminaria / Webinaria

  Zbieraj we własnym ogródku
  Pielęgnowanie związku, ochrona relacji i świadomość czynników prowadzących do zdrady gwarantują, że małżeństwo będzie kwitło.

   Nela i Zbyszek Kłapowie
  Nela i Zbyszek Kłapowie
 • 17.00 Seminaria / Webinaria

  Fundament i kamień węgielny
  Fundamentem wspólnoty Kościoła są apostołowie i prorocy, kamieniem węgielnym – Chrystus. Studium biblijne w oparciu o słowa apostoła Pawła: „Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus” (Ef 2,20).

   Kazimierz Barczuk
  Kazimierz Barczuk
 • 19.00 Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych

  Więcej
  Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków /List do Efezjan 3.20-21/.
  Jest coś więcej, niż wiedza, że Chrystus żyje. On pragnie mieszkać w nas. I jest nadzieją chwały.
  Jest coś więcej, niż informacja o Bożym działaniu w życiu każdego z nas. Jeśli pozwolisz Chrystusowi, by tobą kierował, to według „mocy działającej w nas”, zobaczysz więcej, otrzymasz więcej.
  Jest coś więcej, gdy w procesie mojego duchowego życia zbliżam się do Boga, odkrywam jak wielkim i potężnym On jest.

   Leszek Mocha
  Leszek Mocha
 • 09.00 Spektakl dla dzieci

  Janosik i dobry pasterz
  Bajka osnuta na legendzie o studencie-zbójniku okradającym bogatych i rozdającym biednym. Spotkanie Janosika z Dobrym Pasterzem oraz jego rozmowy z sympatycznymi owieczkami sprawiają, że Janosik zmienia się. Odkrywa, iż nie można nikogo okradać a ludziom należy pomagać mądrze!
  Nastrój polskich gór wspaniale oddaje piękna scenografia i piosenki oparte na tradycyjnych melodiach. (więcej)

 • 10.00 Nabożeństwo

  Kazanie wygłosi diak. Paweł Gumpert Obst, dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji

 • 11.30 Program dla dzieci
 • 16.00 Seminaria / Webinaria

  Błogosławieństwo zbawienia – Kazimierz Barczuk
  O szczęściu, które wypływa z daru zbawienia. Studium biblijne
  „Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów” (J 4:22).
  „I pójdzie wiele ludów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu” (Iz 2:3)

   Kazimierz Barczuk
  Kazimierz Barczuk
 • 17.00 Seminaria / Webinaria

  Czas oszczędzania i czas trwonienia
  Słowa wyjęte z biblijnej księgi Koheleta (Kaznodziei Salomona) będą inspiracją do rozmowy o pieniądzach w aspekcie współczesnej gospodarki, regulacji mających chronić konsumenta, ryzyka finansowego, na które jesteśmy narażeni, postępującego obrotu bezgotówkowego, powszechnej żądzy pieniądza i życia na kredyt.  Czy chrześcijanie dokonują w tych sprawach mądrych wyborów?

   Alina Rakowska
  Alina Rakowska
 • 19.00 Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych

  Rozum czy serce?
  A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry! Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? /Ewangelia Marka 10,17-22/
  Czy tytułowe pytanie jest zasadne w przypadku zaufania Bogu? Wierzyć, kochać całym sercem, to znaczy zrezygnować z rozumu? Serce w Biblii to centrum, sam „środek” człowieka. Od serca zaczyna się wszystko. Tu zaczyna się nowe. Na naszej drodze życia staje Mistrz. Rozmawia z nami, po czym patrzy z miłością i stwierdza: „Jednego ci brak”.  Jesteś gotów na to spotkanie? Masz odwagę zmierzenia się z Prawdą o sobie? Serce. Początek wszystkiego. Nowe.

   Sławomir Sikora
  Sławomir Sikora