Tydzień Ewangelizacyjny

4-11 lipca 2021 online

Urszula Broda

Urszula Broda

Urszula Broda

Nauczyciel akademicki, superwizor Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce, coach.