Tydzień Ewangelizacyjny

Dzięgielów | 30.06 – 07.07.2024

Barbara Posłuszna

Barbara Posłuszna

Barbara Posłuszna

11 lat doświadczenia w pracy jako streetworker, pedagog ulicy. Wiele zrealizowanych projektów na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Wiele lat pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami z przestrzeganiem norm społecznych, z rodzin dysfunkcyjnych, z trudnościami w relacjach, z zachowaniami ryzykownymi. Familiolożka, arteterapeutka, trenerka umiejętności społecznych i regulacji emocji, terapeutka ręki, studentka psychologii i studiów podyplomowych z psychotraumatologii.