Tydzień Ewangelizacyjny

4-11 lipca 2021 online

Kazimierz Barczuk

Kazimierz Barczuk

pastor Kazimierz Barczuk

Założyciel i dyrektor misji „Poślij mnie”, pastor, duszpasterz i znany mówca z zakresu tematyki biblijnej oraz historii i kultury żydowskiej. Przedstawia ją z mesjanistycznego punktu widzenia.