Tydzień Ewangelizacyjny

Dzięgielów | 30.06 – 07.07.2024

Praca z dziećmi i młodzieżą

Spotkania ewangelizacyjne dla dzieci

Pan Jezus powiedział, „ nie jest wolą waszego Ojca w Niebie, aby zginął jeden z tych małych”, a zbawione dziecko, to uratowane całe jego życie! Dlatego spotkania ewangelizacyjne dla dzieci są tak ważne. Angażując się w pomoc w ich przygotowaniu wypełniasz Boży plan i Jego wolę! 

Potrzebujemy Twojej pomocy w poszczególnych grupach wiekowych.

SE dla dzieci 3-6

Wiek: 14+

Zadania:

 • Przygotowanie sali i pomocy do programu.
 • Opieka nad 15-osobowymi grupami dzieci 3-6 lat.
 • Zaangażowanie w program dla dzieci – scenki, prace plastyczne, zajęcia ruchowe, gry i zabawy.
 • Pomoc techniczna m.in.: rozstawianie krzeseł, ustawianie stolików, sprzątanie po pracach plastycznych i zajęciach sportowych.

Czas zaangażowania

 • 28 i 29 czerwca: spotkania integracyjno-organizacyjne [obowiązkowe], przygotowanie identyfikatorów, dekoracji i wyposażenia sali gimnastycznej [tutaj możliwe zaangażowanie wolontariuszy 12+]
 • 30 czerwca–7 lipca:  9.30-13.00 przygotowania do programu; 16.30 odprawa dla wszystkich. Koniec ok. 20.00 [tutaj jedynie wolontariusze 14+]

 

SE dla dzieci 7-11

Wiek: 14+

Zadania:

 • Przygotowanie miejsca i dekoracja namiotu;
 • Pomoc w programie (scenki, nauka cytatu biblijnego, zespół uwielbienia, gry i zajęcia sportowe oraz plastyczne)
 • Pomoc w opiece nad 20-osobową grupą dzieci
 • Pomoc w utrzymaniu porządku i czuwaniu nad bezpieczeństwem
 • Pomoc w obsłudze technicznej (laptop, rzutnik)
 • Pomoc w przygotowaniu materiałów wizualnych (np. prezentacji do piosenek, identyfikatorów itp)

Czas zaangażowania

 • 28 i 29 czerwca: spotkania integracyjno-organizacyjne [obowiązkowe]
 • 30 czerwca–7 lipca:  9.00-13.00 przygotowania do programu; 14.30-16.00 próby; 16.15 odprawa dla wszystkich. 17.00-19.00 program; Zakończenie 7 lipca ok. 20.00

Szkółka dla dzieci

To niedzielne nabożeństwo dla najmłodszych. Liczymy na Twoją pomoc w jego poprowadzeniu 7 lipca w godzinach 9.30–12.30.

Strefa dzieci

Codziennie od 30 czerwca do 7 lipca chcemy stworzyć dzieciom w wieku 5–12 lat okazję do uczestniczenia w zajęciach sportowych, grach i zabawach. Pracując w tej służbie możesz połączyć przyjemne z pożytecznym. Pracujemy w godzinach 14.45 -16.15

 

Dalej >>