Tydzień Ewangelizacyjny

4-11 lipca 2021 online

Timothy Hinrichs

Timothy Hinrichs

ks. Timothy Hinrichs

Duchowny luterański w Grace Lutheran Church w Marshfield (USA) w stanie Wisconsin.

Od 1998 roku wraz z żoną Renatą opiekował się studentami Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie, do roku 2008 był dyrektorem tej szkoły, w której e prowadził wykłady ze Starego Testamentu.

Autor książki „Dla Jego chwały”, wydanej w Polsce przez Wydawnictwo Warto.