Placówka Wsparcia Dziennego w formie pracy podwórkowej w Bytomiu,  prowadzona przez Grupę Pedagogów Ulicy UNO, zaprasza osoby powyżej 18 roku życia na szkolenie z pracy ulicznej wśród dzieci i młodzieży.

W pracy podwórkowej będzie wykorzystywana Szkoła Mobilna czyli skrzynia na kółkach, która za pomocą wysuwanych paneli edukacyjnych bawi, uczy, zaskakuje, prezentuje wiedzę przydatną w codziennym życiu. Projekt pochodzi z Belgii i jest realizowany w ponad 30 krajach świata. Szkołę Mobilną rozstawia się na podwórkach, ulicach, tam, gdzie dzieci spędzają wiele czasu.

Grupa Pedagogów Ulicy UNO jest jednostką lokalną Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Szkoła Mobilna jest jednym z podstawowych narzędzi pracy, którymi grupa się posługuje, a także udoskonala poprzez udział w konferencjach i warsztatach organizowanych przez Mobile School. Szkoła Mobilna bytomskich streetworkerów jest jedną z trzech wykorzystywanych w Polsce.

Grupa Pedagogów Ulicy UNO z Bytomia poszukuje wolontariuszy z Górnego Śląska, którzy zaangażują się w rozwój tego wyjątkowego programu. Szkolenie jest bezpłatne; ilość miejsc ograniczona.

Tematyka szkolenia:

  • praca z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
  • metodologia i narzędzia pracy streetworkera,
  • wzrost samooceny dziecka z grup tzw. wysokiego ryzyka,
  • metodologia pracy ze Szkołą Mobilną (w tym terapia kreatywna).

Termin:
16–18 marca 2018 roku

Miejsce:    
Bytom-Miechowice , parafia ewangelicka, ul. Matki Ewy 1 – budynek „Cisza Syjonu” oraz bytomskie podwórka

Zgłoszenia:        
Przyjmowane są do 14 marca, aby wziąć udział w szkoleniu wypełnij poniższy formularz: 

Uwaga:
Warunkiem otrzymania certyfikatu jest ukończenie szkolenia oraz aktywne uczestnictwo w minimum 6 zajęciach ze Szkołą Mobilną (w okresie od kwietnia do października 2018 roku). Studenci/uczniowie mogą w ten sposób odbyć praktyki studenckie/zawodowe.

Organizatorzy:
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP; Parafia Ewangelicko-Augsburska w Miechowicach

Partner:
Mobile School

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenie jest częścią projektu „Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej”, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020).

POBIERZ PLAKAT NT. SZKOLENIA 2018  >>>


Nasi partnerzy