Zapraszamy na 8. Dzień Duszpasterstwa, tym razem w sobotę i do Warszawy.

Już po raz ósmy Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce zaprasza na ogólnopolską konferencję z zakresu poradnictwa, duszpasterstwa i komunikacji, tym razem pod hasłem „Duszpasterstwo w chorobie”. Konferencja ta jest otwartą przestrzenią do spotkania się osób z różnych środowisk, gdzie w dialogu są teoria, praktyka, refleksja i osobiste doświadczenia.

Zaproszenie kierujemy do
osób zainteresowanych tematyką poradniczą, do duchownych, świeckich pracowników i wolontariuszy Kościołów w Polsce, a także do pracowników i wolontariuszy hospicjów, domów opieki, placówek socjalnych oraz do studentów kierunków związanych z działaniami pomocowymi i in.

1 grudnia 2018 roku, sobota, godz. 10.00–16.00
Warszawa, ul. Miodowa 21, Centrum Luterańskie

PRELEGENCI konferencyjni:

Heidi Abe (Stuttgart)
Superwizor Niemieckiego Towarzystwa Psychologii Pastoralnej, przewodnik duchowy i rekolekcjonista. Od 6 lat pracuje jako duszpasterz w Klinice w Boeblingen (Niemcy), równolegle kształci superwizorów, prowadzi kursy duszpasterskie oraz zajmuje się prowadzeniem rekolekcji ignacjańskich.
Poprowadzi wykład nt.Duszpasterstwo w chorobie. Czego potrzebuje chory, a czego duszpasterz? oraz warsztat Organizacja duszpasterstwa w szpitalu na przykładzie niemieckim.

Maciej Klimasiński (Poznań)
Lekarz w trakcie specjalizacji z Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Na co dzień znieczula pacjentów w szpitalu miejskim w Poznaniu. Prowadzi zajęcia na temat wsparcia duchowego chorych dla osób opiekujących się chorymi, koordynuje zespoły opieki duszpasterskiej w szpitalach. Poprowadzi warsztat nt. Duszpasterz w polskim szpitalu. Możliwości i przeszkody.

 

Urszula Broda (Bielsko-Biała)
Nauczyciel akademicki, doradca psychologiczno-pastoralny, superwizor TPiPP, coach. Poprowadzi warsztat pt. Ja wobec choroby. Refleksja nad własnym doświadczeniem.

 

 

dr Olgierd Benedyktowicz (Warszawa)
Psycholog, psychoterapeuta, członek American Association of Pastoral Care, specjalista w zakresie psychologii klinicznej człowieka dorosłego. Przez wiele lat prowadził psychoterapię indywidualną i grupową w Oddziale Dziennym w Szpitalu Psychiatrycznym. Autor książki „Duszpasterstwo i psychoterapia”. Poprowadzi warsztat nt.Chory psychicznie w systemie rodziny.

 

ZGŁOSZENIA
Prosimy o zgłoszenie swojego udziału w konferencji do 19 listopada na adres: marcin.kotas@luteranie.pl lub pod numerem telefonu 605 937 035.

OPŁATA
Opłata konferencyjna na miejscu: 40 zł (w tym całodzienny catering).

Organizator:
Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce, www.tpipp.pl.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z konferencją – prosimy o kontakt: bozena.giemza@cme.org.pl.


Nasi partnerzy