Grupa Pedagogów Ulicy

UNO

List do Dzieciątka – terminy 2020

30 września inauguracja akcji
1−31 października dzieci piszą listy, a ofiarodawcy zgłaszają swój udział w akcji
2−8 listopada przekazanie skanów/listów ofiarodawcom
9 listopada − 6 grudnia czas na przygotowanie prezentów
6 grudnia ostateczny termin dostarczenia prezentów do siedziby GPU UNO w Bytomiu przy ul. Matki Ewy 1 lub CME w Dzięgielowie przy ul. Misyjnej 8
16 grudnia spotkanie wigilijne z podopiecznymi, podczas którego dzieci otrzymają prezenty