Grupa Pedagogów Ulicy

UNO

Całoroczna praca z małymi grupami

Całoroczna praca z małymi grupami podopiecznych (max 8 dzieci w grupie) realizowana jest w ramach aktualnego projektu i prowadzona równoległym torem do zajęć z wykorzystaniem Szkoły Mobilnej. Zajęcia w małych grupach skierowane są do nastolatków (11-18 lat) a metoda ich prowadzenia opiera się na pedagogice ulicy – streetworkingu wśród dzieci i młodzieży, które swój wolny czas spędzają na podwórkach, w pustostanach, na hałdach i nie są objęte inną formą pomocy instytucjonalnej (świetlice, kluby dla młodzieży). Zajęcia te są całkowicie bezpłatne oraz dobrowolne.

Aktualnie pracujemy w trzech dzielnicach Bytomia realizując unijny projekt: Podwórka bez przemocy – program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie bobrka, Rozbarku i Śródmieścia. W powyższych dzielnicach prowadzimy 4 grupy podopiecznych (3 grupy 8-osobowe prowadzone przez pary streetworkerów oraz jedna grupa 5-osobowa prowadzona przez jednego streetworkera). Zajęcia dla dzieci odbywają się popołudniami 3 razy w tygodniu (także w wakacje).

Całoroczną pracę z grupami realizujemy poprzez 3 formy aktywności:

Zajęcia terenowe – pokazujące dzieciom jak bezpiecznie i kreatywnie spędzać czas w miejscu zamieszkania nie wydając pieniędzy; są to spotkania z dziećmi w dzielnicy, rozmowy, pikniki, gry i integracyjne zabawy podwórkowe, gry terenowe, zajęcia sportowe uczące zdrowej rywalizacji i promujące aktywny wypoczynek; balonowe bitwy wodne; gry planszowe i karciane wspierające myślenie przyczynowo-skutkowe, spostrzegawczość, refleks i kreatywność; wspólne spacery, odrabianie zadań domowych. Korzystamy też z infrastruktury, którą oferują dane dzielnice: sala oraz hala sportowa w szkole specjalnej (Bobrek) czy pomieszczenia w biurze promocji miasta oraz sale w biurze organizacji pozarządowych (Śródmieście), gdzie zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym prowadzimy zajęcia.

Wyjścia do miejsc kulturalno-rozrywkowych – czyli zwiedzanie zarówno płatnych jak i bezpłatnych atrakcji oferowanych przez Bytom, miasta ościenne a także te bardziej oddalone, do których dojeżdżamy z dziećmi autokarem. Wyjścia te są szansą dla podopiecznych na zobaczenie miejsc, w których jeszcze nigdy nie byli, na zdobycie wiedzy na dany temat, na zdobycie lub rozwijanie umiejętności, poszerzanie horyzontów lub po prostu atrakcyjne spędzenie czasu wolnego. Płatne zajęcia realizowane są zgodnie z projektem (np. wyjścia na basen, ściankę wspinaczkową, do kina, teatru, escaperoomu, zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, ZOO we Wrocławiu, spływ kajakowy, wizyta w Energylandii, kulig). Często jednak streetworkerzy zabierają dzieci w miejsca, gdzie bezpłatnie można spędzić czas, pokazując, że rozrywka jest w ich zasięgu także po zakończeniu udziału w projekcie: np. zwiedzanie Muzeum Śląskiego w Katowicach, Parku Śląskiego, wystaw fotograficznych, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia w Miejskich Domach Kultury, różnego rodzaju festiwale oraz wydarzenia organizowane przez inne placówki.

Zajęcia w Miechowicach – w sali Parafii Ewangelickiej (partnera projektu) – korzystamy z niej kiedy zaczyna się pora deszczowa lub jest już bardzo zimno na dworze. To zazwyczaj tutaj wspólnie z dziećmi streetworkerzy planują cały rok wycieczek, tworzą kontrakty obowiązujące w grupach, to tutaj odbywają się turnieje gier planszowych, projekcje filmowe, warsztaty plastyczne, artystyczne, proste warsztaty kulinarne, ale też zajęcia profilaktyczne np. dot. asertywności, porozumienia bez przemocy, mowy nienawiści, przemocy, nałogów, seksualności człowieka, emocji i procesów grupowych. W Miechowicach pomagamy dzieciom w nauce, uczymy ich udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, ale też się bawimy, wspólnie świętujemy ich urodziny, celebrujemy święta, tutaj też odbywają się nocki filmowe i zajęcia koncepcyjne małych projektów od początku do końca tworzonych przez podopiecznych dla różnych grup odbiorców (innych dzieci, zwierząt, seniorów, chorych).

Całoroczna praca z dziećmi wymaga zgody rodziców, dlatego nasi streetworkerzy mają stały kontakt nie tylko ze swoimi podopiecznymi, ale współpracują także z ich rodzicami: regularnie odwiedzają ich w domach, informują o postępach i sukcesach dziecka, rozmawiają o niepokojących zachowaniach, wspierają w trudnych sytuacjach, pomagają, interweniują.

By nasza praca była jak najbardziej efektywna współpracujemy także z innymi placówkami skupionymi wokół dziecka i rodziny, mamy stały kontakt z pracownikami socjalnymi oraz asystentami rodziny MOPR-u na Bobrku, Rozbarku i w Śródmieściu, pedagogami szkolnymi, kuratorami swoich podopiecznych, dzielnicowymi, nauczycielami oraz innymi osobami, które w swojej pracy spotykają się z podopiecznymi GPU UNO.

Współpracujemy także z wolontariuszami oraz sponsorami, którzy wspierają nasze działania.