Grzegorz Giemza

superwizor TPiPP, prowadzi Kursy Duszpasterskie

grzegorz.giemza@cme.org.pl

Nasi partnerzy