1.5

Grzegorz Giemza

superwizor TPiPP prowadzi kursy duszpasterskie

grzegorz.giemza@cme.org.pl

Nasi partnerzy