Tydzień Ewangelizacyjny 2019

29 czerwca – 7 lipca, Dzięgielów

Wykłady biblijne

Na wykłady biblijne zapraszamy od 1 do 6 lipca, od godz. 11.00 pod duży namiot TE.

Tytuł cyklu:  Lekcje Salomona, króla pokoju 

Prowadzący: Tim Hinrichs

Sześć wykładów, 6 lekcji na temat:

  • rządzenia
  • mądrości
  • miłości
  • bogactwa
  • chwały
  • odstępstwa

W oparciu o starotestamentalne księgi Przypowieści (Przysłów), Kaznodziei (Koheleta) i Pieśń nad pieśniami będziemy szukać odpowiedzi na pytanie o istotę mądrości i miłości oraz o przyczyny upadku jednego z najmądrzejszych i najbogatszych władców w dziejach świata, którego imię oznacza „pokój”.

Dodatkowo wykłady będą do wysłuchania on-line przez Internet, początek około godziny 11.00.