Tydzień Ewangelizacyjny 2020

4-12 lipca, Dzięgielów

Wykłady biblijne

Na wykłady biblijne zapraszamy od 1 do 6 lipca, od godz. 11.00 pod duży namiot TE.

Prowadzący: Tim Hinrichs

W oparciu o starotestamentalne księgi Przypowieści (Przysłów), Kaznodziei (Koheleta) i Pieśń nad pieśniami będziemy szukać odpowiedzi na pytanie o istotę mądrości i miłości oraz o przyczyny upadku jednego z najmądrzejszych i najbogatszych władców w dziejach świata, którego imię oznacza „pokój”.

Lekcje Salomona, króla pokoju

Lekcja rządzenia

Wsłuchując się w opowieść Starego Testamentu odkryjemy, że rządy Salomona zapowiadano już w czasach Abrahama. Dlaczego Izraelici tak bardzo pragnęli mieć króla? Co rządy Salomona mówią nam o panowaniu Króla królów?

Lekcja mądrości

Bóg obdarował Salomona mądrością,  dzięki czemu został on najmędrszym władcą w historii. Co to znaczy być mądrym? Odpowiedzi poszukamy w księgach Przypowieści (Przysłów) i Kaznodziei (Koheleta). Jest tam wiele praktycznych rad, które mogą nam pomóc w podejmowaniu ważnych decyzji także dzisiaj.

Lekcja miłości

Pieśń nad pieśniami opowiada o miłości pełnej żaru, pasji,  oddania. Czego ta piękna pieśń uczy nas odnośnie miłości w relacji małżeńskiej i w relacji z Bogiem?

Lekcja bogactwa

W czasie wirtualnej podróży przyjrzymy się skarbom Salomona, jednego z najbogatszych ludzi w historii. Zastanowimy się nad złymi i dobrymi aspektami bogactwa, a także nad tym czego możemy się od Salomona nauczyć, choć nie jesteśmy i raczej nie będziemy tak bogaci jak on.

Lekcja wielbienia

Salomon z całego serca wielbił Boga w świątyni wypełnionej obłokiem Bożej chwały. Co w jego postawie może nas inspirować? Czego dowiadujemy się tu o samym Bogu?

Lekcja odstępstwa

Jedną z największych tragedii opisanych na kartach Biblii jest opowieść o odstępstwie i bałwochwalstwie Salomona. Jak to możliwe, że tak mądry człowiek popełnił pod koniec życia tak „głupie” błędy? Czego ta historia uczy nas o potrzebie postawienia Boga na pierwszym miejscu w całym naszym życiu?

Dodatkowo wykłady będą do wysłuchania on-line przez Internet, początek około godziny 11.00.