Tydzień Ewangelizacyjny

4-11 lipca 2021 online

Wykłady biblijne – dyskusja

UWAGA!
Po każdym wykładzie zapraszamy do dyskusji w małych grupach od poniedziałku
do soboty ok. godz. 11.00 na ZOOM!
Dyskusje poprowadzą Mariola i Roman Fengerowie.