Tydzień Ewangelizacyjny

Dzięgielów, 30 czerwca ‒ 8 lipca 2018

Zostań wolontariuszem TE 18

Drogi Wolontariuszu!

Dziękujemy, że chcesz nam pomóc. Przeczytaj uważnie i wypełnij rzetelnie poniższy formularz. To znacząco usprawni naszą współpracę i zaoszczędzi wiele czasu.
Do zobaczenia w Dzięgielowie!

Ekipa CME

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia pisemnej zgodny rodziców/opiekunów prawnych (do pobrania tutaj).

Jeśli masz już konto, zaloguj się tu

Dane Osobowe

Adres

Osoba kontaktowa w przypadku zdarzenia losowego

Informacje o moim pobycie w Dzięgielowie

Zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie na własnych karimatach i we własnych śpiworach w Szkołe Podstawowej w Dzięgielowie.

Miejsce nie dotyczy służb nagłośnienia i technicznej.
Śniadanie Obiad Kolacja bez posiłków
Niedziela 24.06
Poniedziałek 25.06
Wtorek 26.06
Środa 27.06
Czwartek 28.06
Piątek 29.06
Sobota 30.06
Tydzień Przygotowawczy zaczyna się w niedzielę wspólną kolacją o godzinie 19.00.
Śniadanie Obiad Kolacja bez posiłków
Sobota 30.06
Niedziela 01.07
Poniedziałek 02.07
Wtorek 03.07
Środa 04.07
Czwartek 05.07
Piątek 06.07
Sobota 07.07
Niedziela 08.07
Śniadanie Obiad Kolacja bez posiłków
Niedziela 08.07
Poniedziałek 09.07
Wtorek 10.07
Środa 11.07
Czwartek 12.07
Dzieci 3-6 lat, Dzieci 7-11 lat – pomoc w prowadzeniu spotkań ewangelizacyjnych dla dzieci w poszczególnych grupach wiekowych (codziennie od 30 czerwca do 8 lipca w godz. 16.00-19.30)

Cykl dla dzieci – pomoc w organizacji zajęć dla dzieci (codziennie od 2 do 7 lipca w godz. 10.15-13.00 [dwa bloki])

Strefa dzieci – pomoc w organizacji zajęć sportowych dla dzieci od 5 do 12 lat (codziennie od 1 do 8 lipca w godz. 15.15-16.30)

Techniczni – praca fizyczna związana z przygotowaniem, utrzymaniem i uporządkowaniem całej infrastruktury TE

Kawiarenka / Żywieniówka – pomoc przy obsłudze gości kawiarenki i restauracji TE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z siedzibą w Dzięgielowie, ul. Misyjna 8 (zwanego dalej CME) moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu w celu przesyłania informacji marketingowych, informacji o oferowanych usługach i produktach, przesyłania produktów oraz w celu przedstawiania informacji o usługach i produktach innych podmiotów oferowanych za pośrednictwem CME, w tym za pomocą wszelkich środków komunikacji elektronicznej lub bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym m.in. telefonów, wiadomości SSM/MMS. Zgoda upoważnia do przetwarzania danych od chwili jej złożenia do chwili złożenia oświadczenia woli o odmiennej treści.

Zostałem/-am poinformowany/-a, że administratorem danych jest CME, i że dane te są przetwarzane w ww. celach, ich odbiorcą mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa lub na podstawie zgody osoby zainteresowanej oraz dobrowolności podania danych osobowych.

Ochrona danych osobowych

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z siedzibą w Dzięgielowie, ul. Misyjna 8, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poń.zm) jest administratorem danych osobowych swoich pracowników, wolontariuszy oraz innych osób wyrażających zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w związku ze skorzystaniem z produktów i usług oferowanych przez CME.
Zgadzam się na prezentację wypowiedzi i wykorzystania wizerunku w telewizji, radiu, gazetach, stronach WWW itp. oraz w jakiejkolwiek innej formie mogącej przyczynić się do popularyzacji celów Tygodnia Ewangelizacyjnego organizowanego przez CME.

Informacje ogólne dla wolontariuszy TED 2018

  1. Zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie na własnych karimatach i we własnych śpiworach w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie. Męźczyźni ze służby nagłośnienia, technicznej i żywienia śpią w Syloe.
  2. Najchętniej pokrylibyśmy wszystkie koszty związane z pobytem wolontariackim, niestety od kilku lat nie wystarczało na to środków w napiętym budżecie TED. Dlatego niezbędne okazało się uczestniczenie w kosztach wyżywienia przez wolontariuszy i pracowników CME (śniadania 3 zł, obiady 5 zł, kolacje 3 zł).
    Jeśli te kwoty byłyby dla Ciebie zbyt wysokie prosimy skontaktuj się z nami: cme@cme.org.pl, 33 852 97 81.
  3. Zapewniamy dostęp do wody pitnej oraz codzienne darmowe kupony na kawę/herbatę i ciasto w kawiarni TE.
  4. Zapewniamy opiekę podczas trwania wolontariatu.