Tydzień Ewangelizacyjny

4-11 lipca 2021 online

Zostań wolontariuszem

Osoby niepełnoletnie zawsze zobowiązane są do dostarczenia pisemnej zgodny rodziców/opiekunów prawnych.

Informacje ogólne dla wolontariuszy TED

  1. Zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie na własnych karimatach i we własnych śpiworach w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie. Męźczyźni ze służby nagłośnienia, technicznej i żywienia śpią w Syloe.
  2. Najchętniej pokrylibyśmy wszystkie koszty związane z pobytem wolontariackim, niestety od kilku lat nie wystarczało na to środków w napiętym budżecie TED. Dlatego niezbędne okazało się uczestniczenie w kosztach wyżywienia przez wolontariuszy i pracowników CME.
  3. Zapewniamy dostęp do wody pitnej oraz codzienne darmowe kupony na kawę/herbatę i ciasto w kawiarni TE.
  4. Zapewniamy opiekę podczas trwania wolontariatu.